Üdvözöljük a

Minőségi képzést a vendéglátásban! | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Minőségi képzést a vendéglátásban!

Szerző: Bánné Lukacsovics Aranka | 2014. március 28.

A vendéglátó szakmákban a minőségi szakemberképzés és szakember utánpótlás erősítése érdekében a vállalkozások kezdeményezték a képzőhelyek minősítésének bevezetését.

Szükségét látják ennek azért, mert 10-11. osztályban az új szabályozás értelmében csak munkahelyi gyakorlati képzés van, tehát ahhoz, hogy a cég a kerettanterv szerinti tananyag gyakorlati oktatásának megfeleljen, rendelkeznie kell az ehhez szükséges minden tárgyi feltétellel is. Ezt figyelembe véve jelentősen megnövekedik a vállalkozások felelőssége a tanulók felkészítésében.

E kezdeményezést, és a vállalkozások aktív közben járását figyelembe véve be kívánjuk vezetni a tanulók gyakorlati képzését végző képzőhelyek kategóriába sorolását. Szakmai szakértők bevonásával meg kívánjuk határozni azokat a minimum feltételeket, melynek hiányában a képzőhelyek nem tudnak megfelelni a jogszabályi elvárásoknak.

 

A kategóriába sorolást meghatározó főbb ismérvek:

- jogszabályi feltételek vizsgálata (működés, képzés)

- személyi feltételek

- tárgyi feltételek

- üzemeltetéssel kapcsolatos elvárások

- egyéb hozzáadott értékek vizsgálata (helyi, területi specialitás)

 

A fenti feltételek alapján az ellenőrzés során több kategória kerül meghatározásra.

A kategóriába sorolás nem kötelező, a cégek maguk kérvényezhetik a minősítési eljárást.

Azonban a tanulók kihelyezésénél elsődleges szempont lesz a minősítés szerinti elosztás. A tanulók elosztásánál további fontos szempont a pályázati elkötelezettség figyelembe vétele és a területi, lakhely szerinti elv.

 

Későbbi cél, hogy az iskolai felvétel alkalmával a „pályaalkalmassági” vizsgálatot is végezhessenek. Ezzel lehetne erősíteni, hogy a szakmai képzésbe olyan gyerekek kerüljenek be, akik a szakma elsajátítására és gyakorlására is alkalmasak.