Mit vizsgál a NAV gyakorlati képzőknél?

Szerző: Piacsek László | 2014. november 7.

A gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodók szakképzési munkáját az állam támogatja. A tanulókat tanulószerződéssel foglalkoztató vállalkozások a szakképzési hozzájárulásukat, illetve adott esetben más adó- és járulékterheiket meghatározott mértékben csökkenthetik, azonban ennek felhasználását a NAV szigorúan ellenőrzi.

Már csak 2 hónapjuk maradt a gazdálkodóknak, hogy a 2014-es évre a normatívák felhasználását felülvizsgálják, hiszen az éves elszámolást 2015. január 12-ig legkésőbb be kell nyújtaniuk.

 

A tanulószerződéses tanulók után érvényesíthető havi normatívát a vonatkozó jogszabályok alapján kell kiszámítaniuk a képzőknek.

A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény a 2014-es évre a tanulószerződéses tanulók után járó éves alapnormatívát 453.000 forintban állapítja meg.

A törvény végrehajtási rendelete 2 mellékletben szakmánként határozza meg azokat a súlyszorzókat, melyekkel az alapnormatívát beszorozva, majd a kapott eredményt 12-vel elosztva, kikalkulálható a tanulónként felhasználható havi normatíva.

A gazdálkodóknak és könyvelőjüknek figyelniük kell arra, hogy a 280/2011-es kormányrendelet I. és II. melléklete különböző szakképesítéseket és súlyszorzókat tartalmaz.


Az I. számú melléklet a korábbi 15 jegyű OKJ számokkal rendelkező szakképesítések súlyszorzóit, a II. számú melléklet az új, 7 jegyű OKJ számokkal rendelkező szakképesítések súlyszorzóit tartalmazza.

Jelen tanévben és kifutó jelleggel még a következő tanévben is párhuzamosan mind a két mellékletet figyelniük kell a gazdálkodóknak és könyvelőiknek.

Megvizsgálva a két táblázatot, vannak olyan szakképesítések ahol:

  • csak az OKJ számok különböznek, de a súlyszorzók megegyeznek (pl. gépi forgácsoló),
  • vannak, ahol az OKJ számok változásán túl, a súlyszorzók is különböznek (pl. központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő),
  • továbbá olyanok is vannak, ahol az OKJ számokon túlmenően az elnevezések is és a súlyszorzók is különböznek (pl. fogtechnikus és fogtechnikus gyakornok).

A havi normatíva meghatározásánál tehát figyelembe kell venni a tanulószerződésen szereplő szakma pontos megnevezését és az OKJ számát is!

 

A NAV a szakképzési hozzájárulás felhasználásánál ellenőrzi a normatíva pontos kiszámítását, felhasználását és az adott periódusban a kamarai ISZIIR rendszerben rögzített tanulószerződések számát is!

Csak abban az esetben van lehetősége a gazdálkodónak a normatíva elszámolására, ha

  • az adott szakképesítésre érvényes kamarai határozattal rendelkezik, valamint
  • a tanulószerződést a kamara nyilvántartásba vette és ellenjegyezte.

A gazdálkodóknak továbbá figyelembe kell venniük, hogy az év során a tanulószerződés hónap közben történt megszűnésekor a normatívát arányosítaniuk kell.


Az éves tanulószerződéses normatíva elszámolásának felülvizsgálata során, azon cégek esetében, amelyeknél szakközépiskolai, vagy szakiskolai tanulók a nyári gyakorlatukat együttműködési megállapodás alapján töltötték, úgy figyelembe kell venni az ilyen tanulók ledolgozott munkanapjai után érvényesíthető csökkentő tétel felhasználását is a vonatkozó törvényben meghatározott módon és mértékben.

A csatolt anyagokban tájékoztató jelleggel a szakmánkénti havi normatívák a gazdálkodók számára elérhetőek.

A tanulószerződéses tanulók után járó állami támogatások felhasználásában felmerült kérdésekben kamaránk munkatársai állnak a gazdálkodók rendelkezésére.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2011. évi CLV törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
  • 280/2011. Kormányrendelet a gyakorlati képzési normatívák mértékéről