Munkaruha - a tanulóknak is jár

Szerző: Strasz Eszter | 2014. október 14.

A tanulók számára is kötelező juttatás a munkaruha, az egyéni védőfelszerelés és a tisztálkodási eszközök is, erről a szakképzési törvény rendelkezik.

A gyakorlati képzést szervező biztosítja a tanuló számára a gyakorlati képzés ideje alatt a munkaruhát, egyéni védőeszközt, ugyanúgy mint a vele azonos munkahelyen, illetőleg munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót.

A gyakorlati képzést szervező által biztosított munkaruha nem azonos az iskolai tanműhelyből hozott munkaruhával. A munkaruha átadása/átvétele dokumentált legyen, azaz készüljön jegyzőkönyv, amely bizonyítja, hogy a gazdálkodó eleget tett ezen kötelezettségének.


A munkaruha kihordási ideje két év. A gyakorlati képzést szervező azonban a gyakorlati képzésben eltöltött napok arányát, a tanuló életkori sajátosságait, továbbá a munkával járó szennyeződés mértékét figyelembe véve a tanulószerződésen, ennél rövidebb kihordási időt is meghatározhat.
Ha a tanulói jogviszony a kihordási idő letelte előtt szűnik meg a tanuló a jó állapotban lévő munkaruhát visszaadhatja, vagy ha megtartja, köteles a munkaruha értékének arányos részét megtéríteni. A gyakorlati képzést szervező ettől eltekinthet, ha a tanulói jogviszony a szakképesítési tanulmányok befejezése miatt szűnik meg, és a tanuló a munkaruhát legalább egy évig használta. A kihordási idő letelte után a munkaruha a tanuló tulajdonába kerül.