Üdvözöljük a

Nem volt eltiltás az idei évben - Pozitív változás a gyakorlati képzőhelyek felkészültségében | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Nem volt eltiltás az idei évben - Pozitív változás a gyakorlati képzőhelyek felkészültségében

Szerző: Osztermayer Manga | 2013. november 28.

A szakmai utánpótlás nevelésében fontos a gazdálkodók szerepvállalása. A Kamara legfontosabb szakképzési feladatai közé tartozik, az erre vállalkozó cégek szakmai felkészítése, módszertani tanácsokkal való ellátása, törvényi előírások ismertetése, esetleges ezzel kapcsolatos változások ismertetése, s egyben a szükséges személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése is. A magas színvonalú gyakorlati képzés feltétele továbbá az is, hogy a képzőhely technikai felszereltsége adott legyen, és képzett szakember rendelkezzen az oktatáshoz szükséges szabad kapacitással, némi pedagógiai érzékkel.

Az ellenőrzöttek körének kialakításában jelentős szerepet játszottak az elmúlt időszak törvényi változásai:

 

-         új OKJ bevezetése

-         együttműködési megállapodással képzők

-         kizárólag képzési célt szolgáló tanműhelyek

-         teljesítési megbízottak

-         egészségügyi terület

 

Az idei év során 132 bevezető ellenőrzést és 254 évközi ellenőrzést szerveztünk és bonyolítottunk le a képzésben résztvevő gyakorlati képzőhelyek körében.

 

A szigorodó feltételű ellenőrzések mellett is egy kivételével, az összes képzőhely csaknem teljes mértékben megfeleltnek bizonyult az eljárás során. Nem találkoztunk olyan esettel ahol a tárgyi feltételek miatt a képzést meg kellett volna szüntetni.

Minden képzőhelyen bemutatásra került a helyesen vezetett és aláírt munka- és balesetvédelmi oktatásról szóló jegyzőkönyv. Egyre többen ismerik a gyakorlati oktatással kapcsolatos törvényeket, szabályokat, a jelenleg érvényben lévő, még mindig újnak számító szakképzési törvény „rejtelmeibe” már többen vetették bele magukat. Az egyetlen kirívó példa esetében is a tárgyi feltételek nem voltak adottak.

A tanácsadó és a szakértő tájékoztatása és felszólítása alapján, a hiányzó tárgyi feltételeket pótolta a gazdálkodó.

 

A képzési program megvalósításának feltételei, mind tartalmilag, mind a gyakorlati tevékenységek területén, a képzőhelyeken biztosítottak. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a képzőhelyek, az esetek jelentős százalékában nem kapják meg az iskoláktól a helyi tantervet, illetve a tanév rendjét.

 

Számos képzőhely jelezte és az ellenőrzések során tapasztaltuk is - többek között a foglalkozási naplók megtekintésekor - a termelésre való tekintettel, nem minden esetben tudnak a program alapján haladni. Az új OKJ-s szakmákban, a kihelyezett gyakorlati képzés mindkét évében a tanulók kizárólag a vállalkozásnál töltik a gyakorlatot. Nagyon fontos, hogy a továbbiakban a szakmai- és vizsgakövetelmények, illetve a kerettantervek alapján történjen a gyakorlati képzés, ezt a kamara az eljárások során minden esetben ellenőrizni fogja.

 

A vizsgált képzőhelyeken szinte minden esetben teljesültek a képzés megvalósulásának személyi és tárgyi feltételei. A gyakorlati képzést végző oktatók - végzettségüket tekintve - csaknem 65 %- a szakmunkás, közel 15 %-a szakközépiskolában fejezte be tanulmányait, már lényegesen kevesebben vannak, 20 % a technikumot, főiskolát illetve egyetemet végzettek.

 

 

Mestervizsga sajnos, csak az oktatók közel 30 %-nak van a birtokában.

A régóta működő, nagyobb képzőhelyeken nagyobb gyakorisággal találhatunk ilyen oktatót, az új képzőhelyeknél számuk még alacsonyabb.

A 2011. évi szakképzési  törvény értelmében a gyakorlati képzést folytató a szervezetnél gyakorlati oktatóként 2015. szeptember 1. után csak olyan személy alkalmazható, aki mestervizsgával rendelkezik. 

A külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végzők mestercím megszerzésének elősegítésére megjelenő pályázat a TÁMOP 2.3.4. B 80%-os támogatást nyújt a pályázók részére, mintegy 82 szakmában.

 

 Évről évre folyamatos a pozitív változás a gazdálkodók szakképzéshez való hozzáállásában. A kiterjedt tanácsadásoknak köszönhetően a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a kerettantervek, a szakmai és vizsgakövetelmények tartalmának ismerete, jogszabályok követése és betartása a korábbi évekkel ellentétben, jelentősen kevesebb problémát okozott a gyakorlati képzőhelyeknek. A vállalkozások a lehetőségeikhez mérten, kellő körültekintéssel próbálják, mind a munkakörnyezetet alkalmassá, mind a képzés szervezését átláthatóbbá tenni.

 

A kamara által végzett ellenőrzési eljárások eredményessége a statisztikák tükrében kedvező képet mutat.