Üdvözöljük a

Növekszik a kamarai garanciavállalás a szakképzésben | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Növekszik a kamarai garanciavállalás a szakképzésben

Szerző: Bánné Lukacsovics Aranka | 2015. február 5.

A Szakképzési Bizottság ülésén tárgyalta a Garanciavállalási Program bevezetéséhez kötődő kamarai feladatokat.

A Garanciavállalási Program célja, hogy a szintvizsgával rendelkező tanulók a szakma gyakorlati ismereteit vállalkozásoknál sajátítsák el, iskolai tanműhelyben csak olyan tanulók képzése folyjon, akik még szintvizsgával nem rendelkeznek, vagy teljesítményük indokolja az iskolai keretek között folyó előkészítő oktatást. Ugyancsak iskolai tanműhelyi körülmények között fognak gyakorlati tudást szerezni azok a tanulók, akik számára a kamara a gazdaságban nem talál képzésre alkalmas gyakorlati képzőhelyet. Erről Igazolást ad ki a képző intézmény részére. Törekvés, hogy minél több tanuló a duális képzésben tudjon a szakma gyakorlására felkészülni.

 

A Szakképzési Bizottság tájékoztatást hallgatott meg a TÁMOP pályázat keretében folyó mesterképzés aktuális helyzetéről. A törvényi rendelkezés értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati oktatóként 2015. szeptember 1. után csak olyan személy alkalmazható, aki mestervizsgával rendelkezik.

 

Jelenleg 8 szakmában 119 fő képzése folyik. Előkészítés alatt van további 3 szakma 26 oktatója részére a mesterképzés indítása. Az első ütemben indított csoport hallgatói részére a mesterlevelek ünnepélyes keretek közt történő átadását április hónapra tervezzük. A képzéseket legkésőbb szeptemberig be kell fejezni a pályázati kötöttségek miatt. Megyénkben közel 450 gyakorlati képzőhelyen folyik a tanulók oktatása, vizsgára felkészítése. A jelenlegi mesterek és a támogatott képzésben résztvevők száma nem elegendő ahhoz, hogy valamennyi munkahely továbbra is tudjon tanulóval foglalkozni. A hiány enyhítésére további 50 fő kedvezményes képzésére kaptunk lehetőséget. Itt újabb szakmák bevonására, illetve a meg lévő szakmában további igények kielégítésére kerül sor.

 

A Bizottság a beérkezett szakértői, vizsgabizottsági tagi és szintvizsga elnöki pályázatokat áttekintette, elfogadta. A pályázók írásban kapnak értesítést a kinevezésről.