Üdvözöljük a

Nyári diákmunka indul támogatással az önkormányzati intézményeknél | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Nyári diákmunka indul támogatással az önkormányzati intézményeknél

Szerző: Fülöp Attila | 2014. június 24.

„Nyári diákmunka elősegítése 2014.” elnevezéssel támogatott munkaerő-piaci program indul.

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretén belül a foglalkoztatás a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézményeknél történhet.

A diákmunka program keretén belül a munkaügyi központ legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújthat támogatást, ami nem lehet több, mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben: a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A foglalkoztatás legkorábban 2014. július 1-én kezdődhet, és legkésőbb 2014. augusztus 31-ig tarthat.


A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségén közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát.

A programba vonás előfeltételét jelentő regisztráció megtételéhez a diáknak a személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak, az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott, iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia.

A nyári diákmunkában részt vevők után a munkaügyi kirendeltség a foglalkoztatáshoz kizárólag abban az esetben adhat támogatást, ha a bejelentett munkaerőigény alapján az adott munkahelyre általa történik meg a diák kiközvetítése.

 

(Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja)