Üdvözöljük a

Nyári gyakorlat finanszírozása költségvetési szerveknél | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Nyári gyakorlat finanszírozása költségvetési szerveknél

Szerző: Szemere Adrienn | 2014. április 10.

Az együttműködési megállapodással képző, nem hozzájárulásra kötelezett egyéb szervezetek részére vagyis a költségvetési szerveknek a gyakorlati képzés finanszírozását állami támogatás hiányában az iskola fenntartója finanszírozhatja.

Amennyiben a gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola fenntartója (akár Klebelsberg, akár alapítványi vagy egyházi fenntartású, valamint egyetemi fenntartású) részben vagy egészben megtérítheti a gyakorlati képzést. Az iskola fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján folyó időarányos részére az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult költségvetési támogatásra. A költségek viselésének, megosztásának és átadásának módját a felek az együttműködési megállapodásban rögzítik.

Amennyiben a fenntartó ezzel a lehetőséggel nem él, úgy a legoptimálisabb megoldás, ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretei között szervezik meg. Ebben a formában a finanszírozás nem függ a másik féltől, a költségeik fedezésére a 24/2012 kormányrendelet szerint saját maguk pályázhatnak.