Üdvözöljük a

Nyári gyakorlat már új együttműködési megállapodással! | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Nyári gyakorlat már új együttműködési megállapodással!

Szerző: Bonyár Marietta | 2017. február 21.

Elkészült az együttműködési megállapodás 2017-es sablonja. Leginkább formai változások és szöveges kiegészítések történtek, amelyek az alábbiakban foglalhatók össze.

  • 1.3. táblázat „n” oszlopában a pénzbeli juttatásnál heti mértéket kell feltüntetni.
  • Ugyanitt a „c” oszlopra vonatkozó lábjegyzetben feltüntetésre került a Szakképzési Hídprogramra vonatkozó, 2016. szeptember 1-jétől hatályos évfolyam-számozás.
  • Kiválasztható a szakgimnázium, mint új intézménytípus.
  • A 1.1. táblázat „d” oszlopának lábjegyzete kiegészült az évfolyamonkénti óraszámok összetételének magyarázatával, azaz, hogy az iskola szakmai programjában meghatározott évfolyamonkénti óraszám az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámát is tartalmazza, ezért azt nem kell külön feltüntetni. Az adott EM keretében megszervezett gyakorlati képzés pontos idejét az 1.3. táblázat „j” oszlopa tartalmazza.
  • Az együttműködési megállapodás és a függelék aláírásával kapcsolatban kiegészült a lábjegyzet. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 56. § (1) bekezdése szerint az együttműködési megállapodást a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet köti, az aláíró a jogszabály szövegezése szerint csak a szakképző iskola lehet. Az NSZFH korábbi tájékoztatása szerint a gyakorlatban a szakképzési centrum főigazgatójának van aláírási jogköre, illetve ezt delegálhatja a szakképző iskola igazgatójának. A sablonon tehát a jogszabályi előírások miatt továbbra is az iskola szerepel, viszont az lesz az aláíró, akinek ezt a jogkört delegálták.

Az együttműködési megállapodás sablont mindig weboldalunkról, a letölthető dokumentumok közül érdemes letölteni, mivel itt mindig a legfrissebb verzió található.