Üdvözöljük a

Pályakezdő munkaerő - rendkívüli támogatással | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pályakezdő munkaerő - rendkívüli támogatással

Szerző: Strasz Eszter

A pályakezdők gyakorlat megszerzését támogatja az a program, melynek keretében 9 hónap bér és támogatás, havi 54.000 Ft. oktatói és adminisztrációs díj, és a pályázati keret 25%-ig eszközbeszerzést tesz lehetővé.

TÁMOP-2.3.4.A-13/1. „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban”

1.    2013. június 13-án jelent meg a módosítása (NFÜ honlapján, www.nfu.hu, közlemények), könnyített feltételek:

 •     továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatás időtartamának felére, azaz 4,5hónapra  csökkent
 •     már nem feltétel, hogy 18 hónapon belül szerezte szakképesítését a gyakornok
 •     ha a gyakornok korábban tanulószerződéses volt, nem feltétel, csak előnyt jelent (kicsit magasabb támogatási intenzitást)


2. A szakképző iskolában szerzett középszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdők támogatása:

 •     Egyszerűsített, automata pályázat (benyújtani is, lebonyolítani is könnyebb)!
 •     Foglalkoztatásuk ösztönzése bér- és járuléktámogatással, cégen belüli mentorálással, a konvergencia régiókban (azaz ha a munkavégzés helye nem a közép-magyarországi régióban van)
 •     Cél: közvetlen munkahelyteremtés, az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulása, pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, foglalkoztathatóságuk növelése.
 •     A pályázat a gyakornokok béréhez, valamint az őket betanító támogató munkahelyi mentor bérpótlékához és a gyakornok foglalkoztatásához kötődő eszközfejlesztéshez nyújt támogatást.
 •     25 évesnél fiatalabb, középfokú szakképesítéssel rendelkező gyakornokokra nyújtható be.
 •     9 hónap támogatás + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás


Keret: 8,5 Mrd Ft


A kiírás 2013. februárban jelent meg és 2014. május 31-ig pályázható!


3. A pályázható támogatás


De minimis támogatásra jogosultak esetében :

 •     gyakornok 9 havi bérköltségének 50-100%-a min. a garantált bérminimum, max. a garantált bérminimum  1,5-szerese, járulékokkal
 •     gyakornokok száma x havi 54.000 Ft x 9 hónap: a mentor havi költsége általános, adminisztratív havi költségekre
 •     eszközbeszerzés, felújítás: összesen maximum a fentiek összegének 25%-a

De minimis támogatásra nem jogosultak esetében:

 •     kizárólag bértámogatásra pályázhatnak, hátrányos helyzetű vagy fogyatékos gyakornok esetén
 •     A bér- és bérköltségtámogatás mértéke 35-66,5%
 •     A bértámogatás mértéke a következőktől függ:
 •     új munkahelyre vagy meglévő státuszra alkalmazzák
 •     saját tanulója volt-e a gyakornok
 •      a gyakornok hátrányos helyzetű vagy fogyatékos

Az új pályázati kiírás a linkre kattintva olvasható:

 

 

Módosult a gyakornoki program támogatása érdekében kiírt pályázat dokumentációja

 

 

 

Korábbi kiírás:

 

TÁMOP-2.3.4.A-13/1 kiírás keretében azok a képzőhelyek, akik tanulószerződés keretében tanulót képeznek, és azt továbbfoglalkoztatni szándékoznak, vagy másnál végzett tanulót foglalkoztatnak pályakezdőként, jelentős támogatást kaphatnak a pályázat keretében.Pályázhatnak mikro-, kis- és középvállalkozások.

Támogatható tevékenységek:

 • Gyakornokok foglalkoztatása
 • Mentori tevékenység
 • Adminisztrációs feladatok
 • Gyakornoki munkahely kialakításához beszerzések, felújítás, átalakítás

Gyakornok foglalkoztatásának feltételei:

 • 25 évesnél fiatalabb,
 • legfeljebb 18 hónapja szerezte meg első nappali iskolai rendszerű középszintű (középfokú, OKJ-s) szakképesítését,
 • legalább 6 hónapig tanulószerződéses volt a megszerzett szakképesítésével összefüggésben,
 • a szakképesítés vizsgáját követően nem volt (és nincs) olyan munkavégzésre irányuló jogviszonya, munkaköre amelyet a szakképesítéssel tölt be; /korábban csak olyan munkakörben lehetett jogviszonya, ahol nem hasznosította szakképesítését/,
 • a pályakezdő, szakképesítésének megszerzése óta kedvezményezettel nem állt munkaviszonyban

Mentori tevékenység:
A pályázónak egy szakembert kell kijelölnie, aki mentorként segítő, értékelő szerepkört tölt be a fiatal mellett.

 

Feltétele: a gyakornok munkakörével megegyező szakirányú, legalább középfokú végzettségű és min. 5 év szakmai tapasztalatú szakember, aki szakmailag segít, fejleszt, értékel és dokumentál.

A támogatás mértéke: 100% lehet.
A projekt megvalósítása: a megkezdéstől számítva minimum 9, maximum 14 hónap.

A támogatás összege:
Az igényelhető támogatás összege: legalább 460.350 Ft, legfeljebb 30.000.000 Ft

A. a gyakornok 9 havi bérköltsége járulékokkal növelve (minimum a garantált bérminimum, maximum a garantált bérminimum másfélszerese)
B. a gyakornokok száma x havi 54.000 Ft x 9 hónap: ebből 54.000 forintonként maximum 46.000 Ft a mentor havi költsége, illetve max. 8.000 Ft fordítható egyéb általános, adminisztratív havi költségekre
C. kötelező nyilvánosság költsége: összesen max. 50.000 Ft
D. ERFA típusú költségek (eszközbeszerzés, felújítás): összesen maximum A+B+C x 0,25

A pályázónak vállalnia kell, a támogatással megegyező idejű kötelező továbbfoglalkoztatást.

Könnyített elbírálású pályázat, nincs lehetőség hiánypótlásra, de benyújtási határidőn belül ismételt benyújtásnak nincs akadálya.

A benyújtás és elbírálás folyamatos.

 

A pályázatok benyújtása 2013.02.15-től 2014.04.30-ig lehetséges.

 

 

A részleteket az alábbi linket olvashatják.

TÁMOP-2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására