Pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete

Szerző: Fülöp Attila | 2013. május 22.

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetébe enged betekintést a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet országos felmérése eredményeként elkészült elemző tanulmány.

 A tanulmányban - többek között - olvashatunk arról, hogy az iskolai végzettség az esetek nagy részében továbböröklődik a családban. A családi háttér nagymértékben befolyásolja a fiatalok iskolai előmenetelét és munkaerő-piaci érvényesülését, beleértve az elhelyezkedési esélyeket, az álláskeresés időtartamát, a továbbtanulásra vonatkozó ambíciókat és a munkanélkülivé válás kockázatát is.

 

 A tanulmány megerősíti, hogy a jobb tanulmányi eredmények később jobb munkaerő-piaci helyzettel járnak együtt. A szakmaváltás, valamint a munkanélkülivé vagy inaktívvá válás is jelentős mértékben függ a pályakezdő családi hátterétől és iskolai eredményeitől. A családi háttér tehát az iskolai eredményeken keresztül közvetve gyakorol hatást a fiatalok munkaerő-piaci érvényesülésére.

 

 Az elemzés foglalkozik az ingázással és a lakóhelyről való elköltözéssel is. A tanulmányból kiderül, hogy a foglalkoztatottaknak körülbelül fele ingázik munkahelyére, emellett a válaszadók közel 70%-a elköltözne lakóhelyéről másik magyarországi városba egy jobb álláslehetőség reményében.

 

 A tanulmány kitér arra is, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a szakiskolákban tanulni vágyók aránya. A felsőoktatásban való tanulási igény viszont a 2009 és 2012 közötti csökkenő tendenciától eltérően idén ismét növekedett.

 

 A felmérés a szakmájukból kilépőkkel is foglalkozik. A szakképzett pályakezdők között 9 hónappal az iskola elvégzése után a saját szakmájukban nem dolgozók aránya továbbra is magas (körülbelül kétharmados), és az utóbbi négy évben csak kevéssé mérséklődött.