Üdvözöljük a

Programkövetelmény változások | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Programkövetelmény változások

Szerző: Piacsek László | 2017. március 23.

A Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya a felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedélyekkel kapcsolatosan fontos változásokra hívja fel a figyelmet.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII.13.) NGM rendelet a továbbiakban: NGM rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban Fktv.) 18. § (2) bekezdése szerinti Program Bizottság a 2017. március 16-i ülésén az alábbiakról döntött:


A Betanított állatgondozó programkövetelmény szakmai kompetenciái beépítésre kerültek az OKJ-ban szereplő 31 621 01 Állatgondozó részszakképesítés, valamint a Betanított parkgondozó programkövetelmény szakmai kompetenciái beépítésre kerültek az OKJ-ban szereplő 21 622 02 Parkgondozó szakképesítés szakmai kompetenciái közé. A Bizottság a szakmai programkövetelmény törléséről az NGM rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjának rendelkezése szerint határozott.


A Pest Megyei Kormányhivatal a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (4) c) bekezdés értelmében képzésre vonatkozó engedélyét visszavonja és a képzést a nyilvántartásból törli.

 

A jogszabályi kötelezettség alapján megtörtént az MKIK által nyilvántartott szakmai programkövetelmények Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti besorolása.


Az MKIK tájékoztatása szerint a nyilvántartott szakmai programkövetelmények vonatkozásában, 6 esetben tartalmi módosítás is történt, a szakmai követelmények leírása kiegészítésre került. Így a régi szakmai programkövetelmények alapján készített programok érvényessége 2016. február 16.

 

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján: "A felnőttképzést folytató intézménynek az engedélyében szereplő képzés képzési programját módosítania kell, ha


b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzési kör esetén a szakmai programkövetelmények nyilvántartásában szereplő, a képzésre vonatkozó adatok megváltoznak, kivéve, ha kizárólag a programkövetelmény szakmacsoportba történő besorolása változik meg, vagy a Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására kerül sor.."

 

Ezúton felhívjuk szíves figyelmét fenti jogszabályi kötelezettségre, amennyiben rendelkezik engedéllyel az alábbi képzések valamelyikére:

 

1

SzPk-00003-17-05 4 07 3 /1

Rezgésdiagnosztika

Rezgésdiagnoszta

2017-02-16

2

SzPk-00041-17-05 4 07 3 /1

Roncsolásmentes mágneses anyagvizsgálat

Roncsolásmentes mágneses anyagvizsgáló

2017-02-16

3

SzPk-00042-17-05 4 07 3 /1

Roncsolásmentes szemrevételezéses anyagvizsgálat

Roncsolásmentes szemrevételezéses anyagvizsgáló

2017-02-16

4

SzPk-00043-17-05 4 07 3 /1

Roncsolásmentes ultrahangos anyagvizsgálat

Roncsolásmentes ultrahangos anyagvizsgáló

2017-02-16

5

SzPk-00044-17-05 4 07 3 /1

Roncsolásmentes folyadékbehatolásos anyagvizsgálat

Roncsolásmentes folyadékbehatolásos anyagvizsgáló

2017-02-16

6

SzPk-00045-17-05 4 07 3 /1

Roncsolásmentes radiográfiai anyagvizsgálat

Roncsolásmentes radiográfiai anyagvizsgáló

2017-02-16


A szakmai programkövetelmények az MKIK honlapján érhetőek el az alábbi címen: http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/felnottkepzesi-szakmai-programkovetelmeny-nyilvantartasa-14714

 

Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya