Üdvözöljük a

Rész-szakképesítésre is jár tanulmányi ösztöndíj a speciális szakiskolában | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Rész-szakképesítésre is jár tanulmányi ösztöndíj a speciális szakiskolában

Szerző: Fülöp Attila | 2015. május 5.

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj rész-szakképesítésre történő beiskolázás esetén is jár a speciális szakiskolákban tanuló diákoknak.

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) számú kormányrendelet nem zárja ki az ösztöndíj rendszeréből a speciális szakiskolákban folyó, a gazdaság által igényelt szakképesítéshez tartozó rész-szakképesítést tanulókat sem. Ösztöndíjat azonban csak akkor kaphatnak a fiatalok, ha az adott rész-szakképesítéshez tartozó szakképesítés a képzésre történő beiskolázás tanévében - kormányrendelet által meghatározott - ösztöndíjas szakmának minősül.

A tanulmányi ösztöndíj rendszerének célja, hogy a szakiskolai képzésben részt vevő, gazdaság által igényelt szakmát - úgynevezett hiányszakmát - tanuló diákok, tanulmányaik ideje alatt, pénzbeli támogatásban részesüljenek.

Jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülhetnek a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban, szakképzési évfolyamon, szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő, a gazdaság által az adott megyében igényelt szakképesítést (hiányszakmát) tanuló fiatalok.

Az ösztöndíj folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb juttatásoktól. Az összeg havonta kerül folyósításra, mértéke a tanulmányi eredménytől függően 10-30 ezer forint között változik.

A gazdaság által igényelt szakképesítésekre a megyei fejlesztési és képzési bizottságok évente tesznek javaslatot.

További információ a Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság honlapján érhető el.