Üdvözöljük a

Rugalmas szakképesítéseket a változó munkaerőpiacnak | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Rugalmas szakképesítéseket a változó munkaerőpiacnak

2016. január 29.

A múlt év novemberében Barcelonában megrendezett éves Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) fórum résztvevői arra fókuszáltak, hogy a formális szakképzés az ECVET elvek alkalmazásával hogyan tudja az egyéneket támogatni a munkaerő-piac gyorsan változó igényeinek megfelelő képességek, kompetenciák elsajátításában.

A Tempus Közalapítvány cikkében Marton József, a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási ügyekért felelős referense, a mintegy 500 résztvevő egyikeként osztja meg tapasztalatait.


Az éves ECVET fórum hagyományosan összehozza azokat a szakembereket, akik felelősek a szakképesítésekért, így a szakpolitika, a szakképző intézmények képviselőit és mindazokat, akik érdekeltek az oktatás és képzés területén. A korábbi években a szociális partnerek és a munkaadók képviselői nem túl nagy számban vettek részt a tanácskozáson, idén viszont a résztvevők közel harmada ebből a körből került ki.


A fórum kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a résztvevők megvizsgálják, hogy a szakképzés és a szakképesítések kialakításának minősége, valamint az ECVET-elvek alkalmazása hogyan szolgálja az európai polgárok szakmai kompetenciáinak jobb megfeleltetését a globalizálódó munkaerőpiac elvárásainak.


Az elmúlt években számos nemzeti reform és nemzetközi projekt bizonyította, hogy az ECVET-elvek alkalmazása – a tanulási eredmények figyelembe vétele a szakképesítés tervezésekor, a tananyag egységekre bontása, az előzetes tudás elismerése, a képesítési keretrendszer alkalmazása stb.) a munkaerő-piac elvárásainak megfelelő, rugalmasabb szakképesítések tervezését eredményezi és növeli az egyén lehetőségeit képességeinek és kompetenciáinak fejlesztésére.


Annak érdekében, hogy a résztvevők interaktivitása és a nyílt viták lehetősége biztosított legyen, a fórum házigazdái plenáris előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket és tematikus műhelymunkákat szerveztek.


A konferencia résztvevői az alábbi munkaerő-piaci trendeket azonosították:

 • Az alap képességek fejlettségi szintje és a felkészítés az újonnan megjelenő képességbeli elvárásokra egyre jobban befolyásolja a gazdasági növekedést és a termelékenység javulását.
 • Növekvő eltérés van a munkaadók által igényelt készségek és az egyénileg, valamint az oktatás és képzés során kialakított készségek között.
 • Ma még nem létező állásokra és technológiákra kell felkészíteni a leendő munkavállalókat.
 • A világgazdaság nem azért fizet, amit az ember tud, hanem azért, amit meg tud csinálni.
 • A képző intézményeknek együtt kell működniük a munkaadókkal, hogy olyan képzést tervezzenek és valósítsanak meg, amely az üzleti tevékenység jelenlegi és jövőbeli igényeivel összhangban van.
 • Az egyének életük során egyre gyakrabban kényszerülnek változtatásra (tanulás-munka, szülőföld-külföld, továbbképzés-új szakképesítés stb.).
 • A szabad hozzáférésű, on-line technológiák segítségével bárki, bárhol, bármikor, támogatás nélkül tanulhat, fejlesztheti kompetenciáit.
 • Az oktatás nemzetköziesedése, a munkaerőpiac globalizációja egyre kiterjedtebben érzékelhető.

A jövőre vonatkozó legfontosabb következtetések:

 • Az ECVET-elvek alkalmazása eredményes megoldás lehet a munkaerő-piaci kihívásoknak való megfeleléshez.
 • A munkaadók és a munka világának képviselőit még jobban be kell vonni a képzések tervezésébe, megvalósításába és új innovatív megoldások keresésébe.
 • A munkaerőpiac igényli, hogy az oktatás/szakképzés világa rugalmasabb legyen (rugalmasabb tanulási módszerek és tanulási utak, rugalmasabb tervezés, az informális és non-formális tudás elismerése).
 • A tanulási eredmény alapú megközelítés alkalmazását ki kell szélesíteni (közös nyelv, egyszerűsítés, közérthetőség – hogy a munkaerőpiac szereplői is jobban értsék). Ehhez a szakképesítéseket és azok moduljait tanulási eredmény alapúan kell meghatározni. A tanulási eredmény mindazon ismeretek, képességek, attitűdök és felelősségvállalás szintje, amellyel a szakember rendelkezni fog.
 • A megszerzett képességek, kompetenciák tanúsítását megbízhatóbbá tudja tenni a teljesített tanulási eredményeket pontosabban mérő és értékelő beszámoltatási, vizsgáztatási rendszer kidolgozása és alkalmazása.
 • A jövőben nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, hogy az iskolarendszerben teljesített tanulási eredmények és az előzetes tudás beszámítása egy felnőtt későbbi tanulmányai során (continuing VET = C-VET) megtörténhessen.

A teljes cikk és a konferencián elhangzott előadások prezentációi, a háttéranyagok és várhatóan az elkészülő munkaterv is elérhetőek a csatolt linkeken.

 

Forrás: Tempus Közalapítvány, www.tka.hu