Üdvözöljük a

Segédletek a foglalkozási napló vezetéséhez | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Segédletek a foglalkozási napló vezetéséhez

Szerző: Piacsek László | 2016. május 31.

A szakképzési törvény szabályozásai alapján a gyakorlati képzést folytató szervezetek kötelesek a tanuló/k gyakorlati képzéséről foglalkozási naplót vezetni és kérésre az iskola, a kamara, illetve a NAV munkatársai számára a folyamatosan vezetett dokumentumba bepillantást engedni. A foglalkozási napló vezetésének kötelező tartalmi elemei: az elvégzett szakmai tevékenységek leírása tantárgyanként, valamint az ezekre fordított idő, a tanulók értékelése, részvétele és mulasztása a képzés során.

Minden gyakorlati képzésre jogosult, kamarai határozattal rendelkező gazdálkodó szervezetnél, intézménynél van kijelölt személy, aki felelős a gyakorlati képzésért, a foglalkozási napló/k oktatók által történő naprakész vezetéséért, valamint annak 5 évig történő megőrzéséért. A foglalkozási napló haladási részének vezetését, aláírását, az elvégzett témakörök bejegyzését, a havi tanulói gyakorlati munka értékelését, a mulasztások bejegyzését a kijelölt, kamarai nyilvántartásba vett oktatók végzik.

 

A tanulók gyakorlati képzése a duális szakképzési rendszerben a Szakképzési Kerettantervek alapján iskolánként meghatározott helyi pedagógiai program szerint kell, hogy történjen. A tanulókkal foglalkozó gyakorlati oktató a meghatározott modulok alá bontott tantárgyak szerint az iskola elméleti és gyakorlati tananyagával párhuzamosan, az iskolától kapott útmutatások és előírások alapján kell, hogy segítse a tanulók előrehaladását az anyagban.

 

Amennyiben a képzőhelyen az aktuális gyakorlati héten a munkafolyamatok miatt nem lehetséges az előírt tantárgy, vagy témakör szerinti gyakorlati munkavégzés, úgy a foglalkozási naplóba a ténylegesen elvégzett gyakorlatok kell, hogy bejegyzésre kerüljenek. A gyakorlati képzőktől azonban elvárt a szakmai és vizsgakövetelményekben és a szakképzési kerettantervekben meghatározott gyakorlati vizsgarészre történő célirányos felkészítés, emiatt minden, az iskolában elméletben tanult tantárgy gyakorlati tananyagrészét a gyakorlati képzőhelyen akár más alkalommal, de el kell végezni és a foglalkozási naplóban le kell dokumentálni.

 

A tantárgyak és a hozzájuk rendelt óraszámok leoktatásának követése a pedagógiai programon túl a tanulók gyakorlati munkájának értékelése miatt is szükséges, hiszen a heti, vagy a kötelező havi értékelések is személyenként és tantárgyanként kell, hogy dokumentálva megtörténjenek a foglalkozási naplóba, valamint a tanulók munkanaplójába, továbbá a következő hónap első munkahetében a hiányzásokkal együtt beküldésre kell, hogy kerüljenek az iskolai kapcsolattartóhoz,a gyakorlati képzésért felelős személy által.

 

Egy foglalkozási naplóban, egy azon szakképesítés, és iskola, ugyanannak az évfolyamában tanuló tanulók gyakorlati munkáját lehet dokumentálni. Amennyiben külön iskolában tanulnak az egy évfolyamon tanuló azonos szakképesítést tanuló tanulók, úgy csak abban az esetben lehet egy foglalkozási naplót vezetni, amennyiben a két iskola pedagógia programjában az adott évfolyamra vonatkozóan eltérés nem tapasztalható. Amennyiben azonban eltérés mutatkozik, illetve egy képzőnél több évfolyamon, különböző szakképesítéseket tanulnak a tanulók úgy mindenképpen külön foglalkozási naplót kell az oktatóknak vezetni évfolyamonként és szakmánként.

 

A gyakorlati képzők azon szakképesítések esetében, amelyekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara már kidolgozta a Szakképzési Kerettantervek alapján a gyakorlati oktatások során az oktatók által vezetendő foglalkozási naplót (MKIK Foglalkozási napló), úgy azok letölthetők a www.isziir.hu honlap főoldalán a „Letölthető dokumentumok/foglalkozási naplók” menüpontban. Ezen előre elkészített foglalkozási naplók a duális, 3 éves szakképzési évfolyamok 10., 11., illetve ráépülések esetében 12. évfolyamára, valamint az érettségihez kötött szakképesítések esetében a 13., 14., illetve ráépülések esetében a 15. évfolyamra alkalmazhatók.

 

Azon szakképesítések, évfolyamok, vagy munkarendek esetében, amelyekre nincs egyelőre elkészített központilag meghatározott foglalkozási napló, úgy a gyakorlati képzők a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról a archiv.pbkik.hu / Letölthető dokumentumok / szakképzés aloldalról tölthetnek le üres, vezetendő foglalkozási naplót (PBKIK Foglalkozási napló).

 

További információért forduljon szakképzési osztályunk munkatársaihoz.