Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanulók ösztöndíjáról

Szerző: Piacsek László | 2016. november 11.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján tájékoztatás jelent meg a Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanulók ösztöndíjáról és az őket tanító pedagógusok juttatásáról.

A Magyar Közlöny 2016. évi 165. számában megjelent, a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

 

A Szakképzési Hídprogramban közreműködő szakképző iskola (szakképzési centrum vagy szakképző iskola) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére a pedagógus pótlék és a tanulói ösztöndíj biztosításának céljából támogatásra jogosult. A szakképző iskolát az ösztöndíj folyósításából eredő többletfeladatai ellátására és az ezzel összefüggésben felmerülő költségek fedezetére az általa kifizetett ösztöndíj 2 százalékának megfelelő lebonyolítási díj illeti meg. A szakképző iskola a Korm. rendeletben meghatározott feladatai ellátásához szükséges forrás igényléséhez a Korm. rendelet 2. melléklet szerinti igénylő lapot 2016. november 11. napjáig köteles benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére. A benyújtott igénylés alapján az NSZFH támogatási szerződést köt a szakképző iskolával. Az NSZFH a támogatási szerződés alapján és a Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével az adott félévre vonatkozóan előfinanszírozással biztosítja a támogatást. A Szakképzési Hídprogramban a képzések 2016. szeptember 1-jétől indulnak, ekkortól jogosultak a programban részt vevő tanulók ösztöndíjra, illetve a részt vevő pedagógusok a Korm. rendelet szerinti pótlékra.

 

A támogatási igény benyújtásával, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi tájékoztató tartalmazza.

Forrás, további információk: www.nive.hu