Üdvözöljük a

Szakképzési normatíva jár az egyéb szervezeteknek is | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakképzési normatíva jár az egyéb szervezeteknek is

Szerző: Sarkadiné Schmidt Alexandra | 2018. január 30.

Szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás és tanulószerződéses gyakorlati képzés esetén  a gazdálkodó szervezetek mellett már az un. egyéb szervezetek is részesülhetnek állami támogatásban.

Vannak olyan szakképesítések, amelyekben a gyakorlati képzést jellemzően nem gazdálkodó szervezeteknél, hanem önkormányzati hivatalokban, alapítványoknál, egyesületeknél, vagy az általuk fenntartott intézményekben, esetleg egyházi intézményeknél kívánják megszervezni.


A Szakképzési törvény (Szt.) lehetőséget biztosít arra, hogy ezek az ún. egyéb szervezetek is köthessenek tanulószerződést. A jogszabály meghatározza, mely ágazatokban lehetséges ez:

 

A tanulószerződés-kötésre jogosult egyéb szerv, szervezet:
a Szociális és a Pedagógia ágazatba, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező, továbbá a köznevelési intézmények kivételével az Egészségügy, az Egészségügyi technika, a Képző- és iparművészet, és a Hang-, film- és színháztechnika ágazatba tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, valamint fenntartásukban működő intézmény,(Szt. 43§(2))

 

A törvény az együttműködési megállapodás megkötésének a feltételeit is szabályozza, mely szerint a tanuló gyakorlati képzése költségvetési szervnél is megvalósulhat.

 

Az un. egyéb szervezetek támogatása a szakképzéssel összefüggő feladataik ellátásához
A tanulószerződés és együttműködési megállapodás kötésre jogosult egyéb szervezetek szakképzéssel összefüggő feladataik finanszírozását a Szakképzési hozzájárulásról szóló törvény (Szht.) szabályozza.
Az Szht. rendelkezései szerint ezen egyéb szervezetek is beléphetnek a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek körébe saját döntésük alapján. Amennyiben bejelentkeznek a hozzájárulásra kötelezetti körbe, a gyakorlati képzési normatíva összegét közvetlenül, bevallás keretében visszaigényelhetik a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. A bejelentés az állami adóhatóság erre a célra rendszeresített nyomtatványán tehető meg. A gyakorlati képzésre vonatkozó normatíva igénybe vétele a bejelentést követő hónap első napjától lehetséges.

 

Bejelentkezési nyomtatványok:
1.) 18T201 egyházi jogi személy részére,
2.) 18T201CSZ alapítvány, egyesület vagy ezek fenntartása alatt működő intézmények részére,
3.) 18T201TSZ költségvetési intézmények (pl.: kórház) részére

 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek körébe bejelentkezett egyéb szervezet csak akkor hívhatja le a képzési normatívát, ha képzésszervezési kötelezettsége van, vagyis valóban megkezdte a tanulók képzését.
A bejelentkezésnek ez utóbbi nem feltétele.

 

Az egyéb szervezetek bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettsége nulla, a bejelentkezéssel nem keletkezik befizetési kötelezettségük.
A képzési normatívát iskolai rendszerű államilag támogatott képzéseknél a területileg illetékes gazdasági kamara által ellenjegyzett tanulószerződés és együttműködési megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés esetén visszaigényelhető tételként hívhatják le.

 

Tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzésével összefüggésben az alapcsökkentő és a beruházási kiegészítő csökkentő tételt lehet érvényesíteni nappali, esti és levelező tagozaton. Mértékét a 280/2011 kormányrendelet szabályozza.

 

Együttműködési megállapodás keretében a képzési normatíva kizárólag a Szt. 43§(2) pontjában meghatározott szakmacsoportokban (lsd. fent) folytatott képzés esetén vehető igénybe. Erre 2018. január 1. óta van lehetőség!
Mértéke 2018-ban: 3.692 Ft/tanuló/gyakorlati nap.

 

Jogszabályok:
• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
• 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
• 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

Együttműködési megállapodás keretében a képzési normatíva kizárólag a Szt. 43§(2) pontjában meghatározott szakmacsoportokban (lsd. Fent) folytatott képzés esetén vehető igénybe.