Üdvözöljük a

Szponzori felhívás EuroSkills és WorldSkills versenyek támogatására | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szponzori felhívás EuroSkills és WorldSkills versenyek támogatására

Szerző: Piacsek László | 2013. szeptember 23.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban MKIK) felhívást tesz közzé gazdálkodó szervezetek, szakmai szervezetek, intézmények és szövetségek számára a 2014. október 2-4. között megrendezendő EuroSkills Lille 2014 (Franciaország) verseny, valamint a 2015. augusztus 11-16. között megrendezendő WorldSkills Sao Paulo 2015 (Brazília) versenyeken történő részvétel támogatására (a jelentkező továbbiakban: Szponzor).

Az MKIK olyan Szponzorok jelentkezését várja, akik egyetértenek a WorldSkills és EuroSkills szervezetek, valamint a SkillsHungary program célkitűzéseivel (www.worldskills.org, www.euroskills.org, www.skillshungary.hu), támogatni kívánják hazánkat a szervezetek munkájában, valamint segíteni kívánják a tapasztalatok beépülését a magyar szak- és felnőttképzésbe. A felhívás, a mellékletében található listán szereplő szakmák versenyeire vonatkozik.

 

A nemzetközi szervezetekben a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara látja el hazánk képviseletét és biztosítja a részvétellel kapcsolatos szervezési feladatokat.

 

Az MKIK a jelentkező szponzorokkal abban az esetben köt szerződést, ha a programban az MKIK által vállalt feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési forrás rendelkezésre áll.

 

A szponzornak az alábbiakban részletezett kötelezettségeket, feladatokat kell vállalni, illetve feltételeket biztosítani:

-     a nemzetközi versenyekre a mellékletekben szereplő szakma, versenyszám szponzorációját elnyerő pályázó köteles országosan megjelentetni, meghirdetni a versenyek válogató versenyeire szóló felhívást, az MKIK előzetes jóváhagyása után,

-     a felhívás közzététele során köteles az MKIK által készített jelentkezési lapot használni, valamint a hozzá beérkező jelentkezési lapokat és azok mellékleteinek másolatát a jelentkezési határidő lejártával elektronikusan megküldeni az MKIK részére,

-     a felhívást az MKIK által meghatározott időpontban – a Nemzeti Válogató Verseny előtt legalább 90 nappal - köteles meghirdetni és a jelentkezési határidő lejártát követő két héten belül elbírálni, a bírálat eredményéről az MKIK-t tájékoztatni,

-     az országos válogató versenyt megelőző előválogató versenyeket megszervezni, lebonyolítani, költségeit viselni, (a Nemzeti Válogató Versenyen az előválogatókon túl jutott versenyzők, csapatok maximum 4, minimum 2 versenyzőjének vagy csapatának végső válogatójára, szétlövésére kerül sor a Hungexpo területén,)

-     a szerszámokat, gépeket, eszközöket, anyagokat és azoknak a válogató verseny helyszínére történő oda- és elszállítását, telepítését, azok zavartalan működésének biztosítását, leszerelését, a válogató versenyfeladatok összeállítását az MKIK-val egyeztetett formában,

-     a szponzor köteles az előválogató versenyek helyéről, idejéről előzetesen tájékoztatni az MKIK-t,

-     a kiválasztás és felkészítés megtervezése során a szponzor köteles figyelembe venni, hogy a két versenyen azonos, illetve hasonló versenyszámok szerepelnek, és a versenyző amennyiben megfelel a versenyeken történő indulás egyéb feltételeinek, és az első versenyen elért eredménye megfelel a pályázat kiírója által meghatározottaknak, úgy mind a két versenyen indulhasson,

-     biztosítani, hogy a felkészítési, vagy szétlövési versenyt a folyamat iránt érdeklődők (sajtó, média képviselői) megtekinthessék,

-     biztosítani a versenyzők felkészítésével kapcsolatos összes költségeket,

-     biztosítani a helyszín, az anyagok és az értékelők mellett a teljes kiválasztási és felkészülési folyamat során mindazon általános és speciális szerszámokat, eszközöket, gépeket és védőfelszereléseket, amelyekkel a versenyzőnek a versenyen is dolgoznia kell,

-     javaslatot tenni olyan szakértőre, aki megfelelő angol nyelvtudással rendelkezik, szervezi, irányítja az adott versenyszámmal kapcsolatos hazai felkészítést, valamint részt vesz a EuroSkills és WorldSkills szervezetek nemzetközi szakértő csapata által összeállításra kerülő versenyfeladatok előkészítésében, majd a verseny során, mint szakértő ellátja hazánk képviseletét.

 

A szponzori feladatok ellátására jelentkező új pályázóknak a következő dokumentumokat kell az MKIK részére megküldeni:

-     a pályázó bemutatása,

-     a szponzoráció vállalásának indokolása,

-     az előzőekben ismertetett feladatok és feltételek vállalását tartalmazó nyilatkozatot,

-     a versenyszám jellegének megfelelő kiválasztási és felkészülési tervet, mely a versenyszámnak megfelelő részletezettséggel tartalmazza a végrehajtandó feladatokat, időütemezéssel és felelősök megjelölésével,

-     a kiválasztási folyamat, valamint a felkészülés költségtervét, mely tartalmazza a felkészüléshez, versenyeztetéshez szükséges gépek, eszközök, anyagok, műhelyek biztosításának tervezett költségeit, valamint a versenyzők, szakértők számára adandó költségtérítéseket.

A szponzori feladatok ellátására jelentkező, az előző időszakban is már szponzori feladatot ellátó pályázónak a következő dokumentumokat kell az MKIK részére megküldeni:

-     az előzőekben ismertetett feladatok és feltételek vállalását tartalmazó nyilatkozatot,

-     a versenyszám jellegének megfelelő felkészülési tervet, mely a versenyszámnak megfelelő részletezettséggel tartalmazza a végrehajtandó feladatokat, időütemezéssel és felelősök megjelölésével,

-     a kiválasztási folyamat, valamint a felkészülés költségtervét, mely tartalmazza a felkészüléshez, versenyeztetéshez szükséges gépek, eszközök, anyagok, műhelyek biztosításának tervezett költségeit, valamint a versenyzők, szakértők számára adandó költségtérítéseket.

 

Az MKIK előnyben részesíti azokat a pályázókat, amelyek modern technikai háttérrel rendelkeznek, cégen belül meg tudják oldani a válogatási és felkészülési folyamatot, valamint külföldi kapcsolatokkal, képviseletekkel rendelkeznek, mely által esetleges külföldi szakmai és nyelvi gyakorlatot tudnak biztosítani a versenyzők részére.

Az MKIK a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával végrehajtott programban a EuroSkills Lille 2014, valamint a WorldSkills Sao Paulo 2015 versenyekkel kapcsolatban a következőket vállalja:

-     a szponzorral történő szerződéskötést,

-     a Nemzeti Válogató Verseny helyszínéül kiválasztott létesítmény bérleti díj megfizetését, a válogatón részt vevő versenyzők, szakértők, zsűri tagok szállásának, étkezésének biztosítását,

-     a kiválasztott szakértők és versenyzők EuroSkills Lille 2014 illetve WorldSkills Sao Paulo 2015 versenyekre történő utaztatását, versenycsomag szerinti ellátását és a jogszabályok szerinti napidíj megfizetését,

-     a szponzor által biztosított és a szállítási feltételeknek megfelelően beládázott, valamint a szállításhoz szükséges iratokkal szerszámok, eszközök és anyagok versenyhelyszínére történő ki- és visszaszállítását szállítási csomagbiztosítással,

-     a SkillsHungary programban szervezett megbeszélésekre a szponzor által megnevezett képviselő meghívását,

-     a szponzor számára a versennyel kapcsolatosan beérkező információk folyamatos átadását, illetve a szponzorok által javasolt szakértővel való közvetlen kapcsolattartást,

-     a szponzor logójának és közvetlen elérhetőségének feltüntetését a www.skillshungary.hu honlapon, valamint a sajtóközleményekben, híradásokban,

-     a különböző szakmai rendezvényeken a szponzor megjelenítését,

-     a szponzor által rendezett szakmai tanácskozásokon a SkillsHungary program bemutatását, külön kitérve a szponzor által végzett munkára,

-     a versenyről készítendő DVD-n a szponzorált szakmák, versenyszámok megjelenítését, és az így elkészített DVD-nek a téma iránt érdeklődő szervezetek részére történő terjesztését.

 

A jelentkezést, pályázatot és az adatlapot a következő címekre kérjük megküldeni:

 

Elektronikusan: heger.istvan@mkik.hu és csiszar.zsofia@mkik.hu

Postai cím:          Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Oktatási Igazgatóság

1054 Budapest Szabadság tér 7.

 

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 30.

Elbírálási határidő:         2013. október 10.

 

További információk:

www.skillshungary.hu

Héger István képzési menedzser

E-mail: heger.istvan@mkik.hu; Telefon.: 06-1-457-5425; 06/20/381-9432

Csiszár Zsófia technikai delegált

E-mail: csiszar.zsofia@mkik.hu; Telefon: 06-1-457-54-19; 06/20/469-3095

 

A szponzori jelentkezéseket elektronikus és postai úton is kérjük megküldeni. A postai úton küldött jelentkezések akkor tekinthetők érvényesnek, ha a jelentkezés, a kiválasztási és felkészítési program cégszerű aláírással ellátottak.

Csatolt állományok: