Tájékoztatási kötelezettségek a gyakorlati képzésben

Szerző: Piacsek László | 2016. szeptember 30.

A szakképzési törvény előírja a szak- és gyakorlati képzésben résztvevők számára az azonnali értesítést és informálást a többi fél felé bármilyen változás, észrevétel, bejelentés kapcsán. A tanulók hiányzásaival, előmenetelével, szakmai haladásával és annak dokumentálásával kapcsolatos információcsere a felek számára folyamatos feladatot jelent.

 

Az iskolai kapcsolattartóknak a gyakorlati képzőket a kapcsolatfelvétel érdekében, valamint a közös munkához szükséges iskolai szakmai dokumentumok átadása, megküldése kapcsán szeptemberben fel kell, fel kellett keresnie.


Amennyiben ez nem történt volna meg, úgy kérjük a képzőket, hogy haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot az iskolák gyakorlati oktatásvezetőivel, és/vagy a tanulóik osztályfőnökével!


A képzőknek a havi gyakorlati munka értékelését, az érdemjegyeket és az összesített igazolt/igazolatlan napok számát legkésőbb minden hónap első munkahetében meg kell küldeniük az iskolai kapcsolattartóknak.


A hiányzások, különösen az igazolatlan hiányzások súlyos következményekkel járhatnak akár a tanulói jogviszony, akár a munkabér, akár a családi pótlék tekintetében. Mindezek miatt és a vonatkozó törvények előírásai alapján a képzők kötelesek a hiányzásokat a hiányzás első napján azonnal jelenteni az iskola felé.


Az iskolák a képzőknek szeptember folyamán meg kell, meg kellett, hogy küldjék a tárgyévi tanév rendjét, valamint a helyi tanterveket szakmánként, évfolyamonként.


A képzők ezen dokumentumok alapján vezetik a képzési dokumentációt -a foglalkozási-, és a tanulói munkanaplót- és értékelnek.

 

Az iskola helyi tantervének részletesen tájékoztatnia kell:

  • a tanulók munkarendjéről (nappali, esti),
  • a szakképzési évfolyamról, azon belül
  • az adott tanévre vonatkozó modulokról, továbbá
  • a modulokon belüli gyakorlati tantárgyakról,
  • az egyes tantárgyak gyakorlati követelményeiről, a gyakorlati munkafeladatokról és azok előírt, elvárt, elvégzendő óraszámáról.

Az iskoláknak a képzők számára olyan helyi „programkivonatot” kell, kellett küldeniük, melynek gerincét az oktatandó tantárgyak, azok követelményei és óraszáma alkotja.


Amennyiben valamelyik képző esetleg nem kapott ilyen tartalmú, átlátható, a napi gyakorlati munkára adaptálható, követhető helyi programot, vagy csak kerettantervhez, illetve annak helyi tantervvé, az elméleti tantárgyakkal bővített változatához fér hozzá, úgy kérjük, hogy szintén keressék fel az iskolák gyakorlati oktatásvezetőit annak érdekében, hogy olyan, szigorúan csak és kizárólag az előző pontban felsorolt tartalmi elemekkel rendelkező, könnyen értelmezhető helyi programokat kapjanak, mely alapján az aktuális féléves és tanéves gyakorlati munka tervezhető, kivitelezhető, követhető, és dokumentálható!


Amennyiben ilyen helyi tantervhez a képzők legkésőbb október folyamán nem jutnak, úgy kérjük azt haladéktalanul jelezzék a kamarai tanácsadójuk számára!


A helyi program útmutatójának az adott tantárgyak követelményein túl tartalmaznia kell továbbá, az értékelésre vonatkozó elvárásokat is. Mikor, milyen dokumentumon, hogyan kéri a tanulói minősítést az iskola.


Bár a szakképzési törvény 2012 óta nem írja elő kötelezően a foglalkozási napló mellett a tanulói munkanapló vezetését, sok iskola ettől függetlenül biztosítja azt a tanulóik számára.


Kérjük a képzőket, hogy amennyiben iskolai kapcsolattartójától, vagy tanulójától van tudomása arról, hogy az iskola biztosítja a munkanaplót, úgy kérje tanulójától, hogy azt mindenképpen vegye át!


A tanulói munkanapló is lehetőséget ad az szorosabb iskolai kapcsolattartásra, valamint a tanulók személyes szakmai fejlődésének, munkájának követésére és értékelésére.


A tanulók gyakorlati képzésével kapcsolatos adminisztrációs és dokumentációs kérdésekkel forduljon kamaránk munkatársaihoz segítségért!