Üdvözöljük a

Tájékoztató az alapképzési szakon szervezett gyakorlati képzés normatívájáról | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tájékoztató az alapképzési szakon szervezett gyakorlati képzés normatívájáról

Szerző: Sarkadiné Schmidt Alexandra | 2015. január 7.

Módosították a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet, ennek eredményeképpen a 2014. év tekintetében a 2015. január 12-éig benyújtott éves elszámoló bevallásban az államilag támogatott létszám figyelembevételével a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlatra megállapított normatíva elszámolható a szakképzési hozzájárulás terhére.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény a kötelezettség teljesítésének egyik módjaként határozza meg a gyakorlati képzés szervezését, ezek sorában elismeri az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlatot, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor. A gyakorlatigényes alapképzési szakok tekintetében eligazítást jelentettek a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 2014. április 18-áig hatályos 1. számú és 2. számú mellékletei, amelyek meghatározták a gyakorlat igényes alapképzési szakokat. Az említett kormányrendelet 2014. április 19-től hatályba lépett módosítását követően azonban sem a rendelet szövege, sem a mellékletei nem tartalmazták a gyakorlatigényes alapképzési szakok megjelölését, vagy azonosításuk lehetőségét, ezért – átmeneti szabályok, illetve a Nftv. 85. § (3) bekezdésében előírt megjelölés hiányában – a hallgatók gyakorlati képzésével összefüggésben 2014. április 19-től nem volt lehetőség a kötelezettség csökkentő tétel elszámolására a szakképzési hozzájárulás terhére.


A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2014. december 18-ától hatályos 48. § (2) bekezdése szerint: „a 2014. év tekintetében gyakorlatigényesnek minősül a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében 2014. április 18-án gyakorlatigényesként megjelölt szak.”


A módosítás eredményeképpen a 2014. év tekintetében a 2015. január 12-éig benyújtott éves elszámoló bevallásban az államilag támogatott létszám figyelembevételével a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlatra megállapított normatíva elszámolható a szakképzési hozzájárulás terhére.

Kapcsolódó anyagok: