Üdvözöljük a

Tanév végi teendők és tudnivalók a gyakorlati képzésben | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanév végi teendők és tudnivalók a gyakorlati képzésben

Szerző: Bánné Lukacsovics Aranka | 2013. április 29.

Egy összefoglaló arról, hogy mi vár a tanulókra és a gyakorlati munkahelyekre a nyári szünetben.

Nyári gyakorlat


A tanuló a tanévet akkor teljesíti, ha a szakmai és vizsgakövetelményben a szakmára meghatározott óraszámban a nyári összefüggő gyakorlatának eleget tesz és a teljesítésről a cégtől az igazolást megkapta. A felsőbb osztályba lépésnek ez a feltétele. A tanulónak a hiányzásokat pótolni kell. Amennyiben az igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladja a nyári gyakorlat 20 százalékát a cég megtagadhatja a gyakorlat igazolásának kiadását. Ebben az esetben a tanulónak évet kell ismételnie.

 

Nyári szünet, szabadság kérdése


A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót tanévenként azokban a tanévekben, amelyekben a tizenkilencedik életévét még nem tölti be, legalább harmincöt nap, ezt követően legalább harminc nap pihenőnap illeti meg.


A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre nem oszthatja be. Ez alól kivétel csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési hely (pl. kereskedelem, vendéglátás) a szakképző iskola hozzájárulásával rendelheti be. Az igénybe vett idő helyett – lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.

 

 

Végzős tanulók vizsgára történő felkészülése

 

A gyakorlati képzésben részt vevő tanuló a tanulmányokat befejező szakmai vizsga előtt a vizsgára való felkészülés céljából, a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezettel történt megállapodás alapján gyakorlati képzésen vehet részt. A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót ebben az esetben is tíz nap egyéni felkészülési idő illeti meg. Az egyéni felkészülési időt közvetlenül a szakmai vizsga előtt összefüggően kell kiadni. Kiadásánál a heti rendes pihenőnapokat és a munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell hagyni.

 

Végzős tanuló sikertelen tanéve

 

Ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti, a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult. Tanulószerződése alapján a végzős tanulónak gyakorlati munkahelyén munkát kell végeznie az augusztusvégi pótvizsga napjáig. Ehhez szükséges, hogy a gyakorlati munkahellyel egyetértésben a tanulószerződés érvényességét meghosszabbítsák. Ebben az esetben a tanulót életkortól függően 30 vagy 35 nap szabadság illeti meg. A pótvizsga napjával mind a tanulói jogviszonya, mind a tanulószerződése megszűnik.


Ösztöndíj mértéke, csökkentése, megvonása


Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, a pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.


Tanulói juttatások tanulószerződés és együttműködési megállapodás esetén

 

Kötelező tanulói juttatások:

  • munkaruha és védőfelszerelés
  • étkezés vagy étkezési hozzájárulás
  • felelősségbiztosítás
  • rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
  • munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás
  • tisztálkodási eszközök.

Tanulószerződés és összefüggő szakmai gyakorlatra kötött együttműködési megállapodás esetén a tanulót ösztöndíj illeti meg.

 

Hiányzások igazolása

 

A tanulónak betegség miatti távollétét jelezni kell a munkáltató felé, hiányzását csak táppénzes papírral igazolhatja. Egyéb hiányzásait le kell dolgoznia.(Összefüggő gyakorlat esetében is). Az igazolatlan hiányzás idejére a tanuló nem kap bért. 20%-os hiányzás esetén évet kell ismételnie, a cég nem adja ki az gyakorlatról az igazolást.

 

Heti és napi munkarend a gyakorlati képzésben

 

Fiatalkorú tanuló (18 év alatt) esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

 

Fiatalkorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni.

 

Amennyiben rendkívüli munkavégzésre kerül sor, helyette ugyanolyan mértékben szabadnapot kell biztosítani. A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani.

 

A tanuló a napi képzési időt meghaladó gyakorlati képzésre nem vehető igénybe.

 

Gyakornoki program” (TÁMOP 2.3.4 A)

 

Kedvező lehetőség a munkába állás elősegítésére. A tanulószerződéssel végző pályakezdők támogatása bér- és járuléktámogatással.


Tanulószerződéssel végző tanulókat a cég alkllmazhatja a szakmunkásvizsga sikeres letétele után, jelentős kedvezmények igénybevétele mellett.