Üdvözöljük a

Tanulmány az általános iskolások pályaválasztásáról | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulmány az általános iskolások pályaválasztásáról

Szerző: Somogyi-Antalfy Krisztina | 2016. augusztus 24.

2016-ban mi alapján döntenek jövőjükről a 7. osztályos tanulók? Milyen információk segítik őket a pályaválasztásban, továbbtanulásban. Többek között ezekre a kérdésekre kaphatunk választ az általános iskolák 7. osztályos tanulóinak részvételével készült országos tanulmányból.

Elkészült az általános iskolások továbbtanulás és szakmaválasztás iránti érdeklődését vizsgáló tanulmány. Az eredmények a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2016-os országos pályaorientációs vizsgálatának eredményein alapulnak és országos, illetve területi bontásban is elemezte a diákok kérdésekre adott válaszait.

 

A tanulmányból, ami 9200 diák részvételével készült, kiderül, hogy a tanulók közül már majdnem mindenki (91%) foglalkozott a továbbtanulás kérdéseivel. Közülük a legtöbben (86%) a szülőkkel való beszélgetést választották a tájékozódásra, 70%-uk osztályfőnöki órán, 24%-uk pedig iskolai pályaválasztási rendezvényen szerezte az információkat.

A diákok döntését döntően befolyásolja, hogy szüleik milyen szakmát tanácsoltak nekik. A többségnek (53%) azt javasolták a szüleik, hogy olyan szakmát szerezzenek, amivel szívesen foglalkoznának. A közel 40%-nak azt javasolták, hogy jól fizető szakmát válasszanak, míg a diákok 28%-a azt a tanácsot kapta szüleitől, hogy szerezzen diplomát.


A felmérés adatai alapján a diákok 34%-a kíván diplomát szerezni, szakközépiskolai érettségit 18% szerezne és mindössze 17% szeretne szakmunkás lenni.

Érdekes körülmény a fiatalok pályaválasztásában, hogy jelentős a nemek szerinti eltérés és fontos szerepet játszik a döntésben az apa iskolai végzettsége. A tanulók általában olyan foglalkozást szeretnének űzni, amelyhez olyan szintű iskolai végzettség szükséges, amilyen apjuknak is van.
A régiós elemzésben látható, hogy a jobb gazdasági helyzetű régiókban magasabb a szellemi foglalkozást tervező diákok aránya.

 

Összegezve a tanulmányt, elmondható, hogy a tanulók pályaválasztási döntésük meghozatalában leginkább a szüleiktől kapott információkra és tanácsokra támaszkodnak, a szülők iskolai végzettsége sokszor visszaköszön a gyermek végzettségében.
Sajnos a felmérés arra is rámutat, hogy a szülők sokszor még most is egymást kizáró útnak gondolják a szakmaszerzést és a diplomaszerzést, pedig szakmatanulás után is lehetséges a felsőoktatásban továbbtanulni.

 

Pályaválasztással kapcsolatos további információkért kattintson ide: