Üdvözöljük a

Tanulmányi félévváltás a tanulóképzésben | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulmányi félévváltás a tanulóképzésben

Szerző: Strasz Eszter | 2018. február 21.

A tanulószerződéses tanulók minimális bérének 2018. január elsején életbe lépett növekedésével és a februári félévváltással kapcsolatban az alábbiak a teendők.

1. Minimálbér emelés
A 2018. január 1-én életbe lépett minimálbér emelkedés meghatározza a tanulószerződéses tanulók számára is a minimális bruttó bér összegét.
Amennyiben a tanulónak járó bér nem érte el a minimális összeget akkor azt emelni szükséges; abban az esetben ha a tanuló bruttó bérének összege elérte vagy meghaladta a minimálbér meghatározott százaléka szerinti minimumot nem volt teendő.

2. Tanulmányi félévváltás
A szakképzési törvény alapján a félévet sikeresen teljesítő tanulók bérét emelni kell, a gazdálkodó által meghatározott mértékben, melyet a tanulószerződésben rögzítettek.


A második félévtől, a februári bérfizetésnél az alábbi teendők ellátása fontos:


a, amennyiben a tanuló bizonyítványában minden tantárgyhoz hozzá rendelt érdemjegy elégséges (2), vagy azt meghaladja, úgy a februári bértől, amelyet márciusban kell először bérszámfejteni, a tanulószerződésben meghatározott emelést érvényesíteni kell,


b, amennyiben a tanuló tanulmányi eredményei között a bizonyítványban szerepel elégtelen (1), úgy azon tanuló bérét februártól nem kell emelni. A félévente kötelező emelés csak a tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanulóra vonatkozik. A sikertelen félévet követően a második félévben a tanulói juttatás emelésére nem kerül sor!

3. Teendők a tanévet megismételt tanulók esetében
A törvényi szabályozás szerint, ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.
Amennyiben a tanuló az első félévet sikeresen teljesítette, úgy a második féléves emelés februártól neki is jár a tanulószerződésben szabályozott módon és mértékben.
Hogyha a tanuló a tanévet is sikeresen teljesíti és felsőbb osztályba léphet, úgy szeptembertől már megkaphatja az adott szakmához tartozó minimálisan előírt pénzbeli juttatást, melyet növelni kell a félévi emelés mértékével.

További információkkal keresse tanulószerződéses tanácsadóját.