Üdvözöljük a

Tanulói jogviszony szüneteltetése | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulói jogviszony szüneteltetése

Szerző: Strasz Eszter | 2013. július 5.

Szünetel a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa (pl. a külföldi tanulmányok ideje alatt) vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak.

A Köznevelési törvény alapján az iskola értesíti a gyakorlati képzőhelyet a tanulói jogviszony szüneteltetéséről.

Tanulószerződés szüneteltetésének ideje alatt a tanuló tanulói pénzbeli és egyéb juttatásra nem jogosult a gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezettnek az adott tanuló esetében nincs gyakorlati képzés szervezésére kötelezettsége. A tanulói jogviszony szüneteltetésének vagy a tanuló szülési szabadságának ideje alatt, a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg, és nem terhelik a feleket.

Hatályos tanulószerződés esetében a tanulószerződés alapján fennálló jogviszony szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alá esik, azonban a tanulói jogviszony szüneteltetése folytán a tanulószerződés is szünetel, ekkor a gyakorlati képző a tanulószerződésben meghatározott díjat nem fizeti a tanuló részére, így adóalapot képező jövedelem hiányában szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni.

Tehát azon tanulók esetében, akiknek a fent említettek szerint szünetel a tanulószerződése, a hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulási kötelezettségét gyakorlati képzéssel nem teljesítheti. Ezért e tanulók tekintetében a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt a gyakorlati képzést szervező nem tarthat igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésével összefüggő normatív csökkentő tételre, illetve a csökkentő tétel, vagy annak egy részének visszaigénylésére.