Üdvözöljük a

Tanulók béremelése félévváltás miatt | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulók béremelése félévváltás miatt

Szerző: Piacsek László | 2016. augusztus 31.

A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezetek a tanulóik részére pénzbeli juttatást kötelesek fizetni.

A tanulószerződéses tanulók számára kifizetendő kezdő minimális havi díjazás mértéke a vonatkozó jogszabály (szakképzésről szóló törvény 63.§) alapján meghatározott százalék.

 

A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a szakképzési évfolyam további féléveiben (nyáron gyakorlatot kezdett tanulók esetében szeptemberben) - a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével - az előző félévre megállapított tanulói pénzbeli juttatáshoz képest emelni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.

 

Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A szakképző iskolák az évfolyamismétlő tanulószerződéses tanulók nevét és oktatási azonosítóját minden év szeptember 15-ig meg kell, hogy küldjék a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara szakképzési osztályára.

 

További információ a tanulószerződéses tanulók bérével kapcsolatban a hivatkozott cikkben olvasható.