Üdvözöljük a

Tanulók pályaalkalmassági vizsgálata | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulók pályaalkalmassági vizsgálata

Szerző: Sarkadiné Schmidt Alexandra | 2014. szeptember 25.

Egyre több szakma esetén pályaalkalmassági vizsgálathoz is kötött a szakképzésbe történő bekapcsolódás az egészségügyi követelményeknek való megfelelésen túl. Tanulószerződést is csak az a tanuló köthet, aki megfelelt a szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekben előírt követelményeknek.


A pályaalkalmassági vizsgálat a gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges alapvető képességek, készségek, rátermettség vizsgálatára terjedhet ki, melyek szükségesek egy adott szakma tanulásához és későbbi gyakorlásához.

A pályaalkalmasság vizsgálata az iskola feladata pszichológus és az adott szakmában járatos gyakorló szakember bevonásával.

Főbb területei:

  • Testi és/vagy fizikai adottságok.
  • Érzékszervi követelmények, például: íz, illat, távolság, nagyság, szín, hang, arány és tér érzékelés.
  • Lélektani elvárások, például: stressz tűrés, monotónia tűrés, csapatmunkára alkalmasság.
  • Értelmi állapot, például: beszéd és kommunikációs készség, elemi számolási műveletek, írás – olvasás készség, memória

A vizsgálat szükségességére és a követelményekre a szakképző iskola a felvételi tájékoztatójában köteles felhívni a jelentkezők figyelmét.