Üdvözöljük a

Tanulószerződés felnőttoktatásban is | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződés felnőttoktatásban is

Szerző: Sarkadiné Schmidt Alexandra | 2016. szeptember 7.

Korhatártól függetlenül ingyenes az első és második állam által elismert szakképesítés megszerzése az iskolai rendszerű felnőttoktatásban. A felnőttek számára jellemzően esti vagy levelező munkarend szerint szervezett szakképzésben is köthető tanulószerződés a gyakorlati képzésre.

A tanulószerződést a cég és a felnőtt tanuló köti teljes képzési időre. A tanuló a jogszabályok szerint havi pénzbeli juttatást, védőfelszerelést kap, s közben munkahelyi körülmények között tanulhatja a kerettantervben meghatározott szakmai gyakorlati fogásokat.


A felnőttoktatásban részt vevő tanuló számára tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi mértéke az ugyanazon szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű iskolai oktatás szerinti képzésben tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének


a) 60%-a az esti,
b) 20%-a a levelező
oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén.


A szakmatanulás így duális rendszerben a felnőttek számára is államilag támogatott, az elméleti oktatás is ingyenes. A gyakorlati képzést vállaló képzőhelyek a szakképzési hozzájárulási kötelezettségük terhére a tanulószerződés után járó alap és kiegészítő normatívákat számolhatnak el.


2016/17-es tanévben induló képzésekre a Szakképzési Centrumok tagintézményeiben lehet jelentkezni. A Pécsi Szakképzési Centrumban induló képzések elérhetők itt