Üdvözöljük a

Tanulószerződés kötése második szakképesítés esetén | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződés kötése második szakképesítés esetén

Szerző: Osztermayer Manga | 2013. november 15.

Köthető-e tanulószerződés a második szakképesítés megszerzésére irányuló gyakorlati képzés során?

Nem! A kézirat lezárásakor (2013. április) hatályos szakképzési törvény csak az első szakképesítés megszerzésére irányuló gyakorlati képzésre engedi a tanulószerződés megkötését, a második szakképesítés esetében már tiltja.

 

Kivétel (2013. szeptember 1-jétől): Minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és ‒ az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló kivételével ‒ a sajátos nevelési igényű tanuló részére. Ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére a második szakképesítés megszerzéséig.

Tanulószerződés a tanulóval az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető (figyelemmel a fent említett kivételre). Ettől függetlenül a tanuló mehet gazdálkodó szervezethez gyakorlatra, de ilyenkor a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosítására képzési megállapodást kell a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülőjének) és a gazdálkodó szervezetnek kötnie. A képzési megállapodással eltöltött gyakorlati idő nem minősül szolgálati időnek, az együttműködési megállapodással történő gyakorlati képzéshez hasonlóan.