Üdvözöljük a

Tanulószerződés megszünése | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződés megszünése

Szerző: Osztermayer Manga | 2013. október 11.

Mikor szűnik meg a tanulószerződés?

  • Ha a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett, a szakmai bizonyítvány kiállításának napján.
  • a szakképző iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozott esetekben történő megszűnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc napon belül más szakképző iskolában nem folytatja,
  • a gyakorlati képzést szervező szervezet jogutód nélküli megszűnésének napján,
  • a gyakorlati képzést szervező szervezetnek a gyakorlati képzésben való részvételtől eltiltó határozata jogerőre emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének a napján,
  • közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a közös megegyezésben megjelölt napon,
  • felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon,
  • azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének napján,
  • a tanuló halála napján.