Üdvözöljük a

Tanulószerződés megszűnésének esetei és a képzőhelyváltás | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződés megszűnésének esetei és a képzőhelyváltás

Szerző: Piacsek László | 2016. május 20.

A tanulószerződéses tanulók jogviszonymegszűnésének különböző esetei léteznek, melyek szervezési, adminisztrációs és tájékoztatási szempontból különös odafigyelést igényelnek. Az év vége kapcsán szeretnénk segítséget nyújtani a gazdálkodók számára a legfontosabb kapcsolódó kérdésekben.

1. Tanulószerződés megszűnésének esetei

 

A tanulószerződés megszűnik
a) ha a tanuló a befejező szakképző évfolyamot sikeresen teljesíti, az első, második szakképesítés esetén a második komplex szakmai vizsga utolsó napján,
b) a szakképző iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozott esetekben történő megszűnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc napon belül más szakképző iskolában nem folytatja,
c) a gyakorlati képzést szervező szervezet jogutód nélküli megszűnésének napján,
d) a gyakorlati képzést szervező szervezetnek a gyakorlati képzésben való részvételtől eltiltó határozata jogerőre emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének a napján,
e) közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a közös megegyezésben megjelölt napon,
f) felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon,
g) azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének napján,
h) a tanuló halála napján.

 

Amennyiben a tanulók sikeresen teljesítették az utolsó tanulmányi félévüket a tanulószerződéses jogviszonyuk megmarad a komplex szakmai vizsga utolsó napjáig.

 

Ezen tanulók a tanulmányaikat befejező komplex szakmai vizsgájuk előtt a vizsgára való felkészülés céljából, a gyakorlati képzést folytató szervezettel történt megállapodás alapján gyakorlati képzésen vehetnek részt.

 

A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót ebben az esetben is, egy alkalommal legalább tíz nap egyéni felkészülési idő illeti meg. Az egyéni felkészülési időt közvetlenül a komplex szakmai vizsga előtt, összefüggően kell kiadni.

 

Az utolsó tanulmányi félévüket sikertelenül teljesítő tanulókkal kapcsolatban szükséges tudnivalókról információkat a vonatkozó cikkünkben olvashatnak.

 

A gyakorlati képzőhely a tanulószerződés megszűnésekor igazolást köteles kiállítani a tanuló számára az eltöltött gyakorlati időről, valamint az ezen idő alatt megszerzett gyakorlati ismeretekről.

 

A tanulószerződéses, illetve a tanulói jogviszony megszűnéséről az érintetteknek haladéktalanul értesíteniük kell egymást (gazdálkodó-iskola-kamara).

 

2. Képzőhelyváltás

 

Tanulószerződéses tanulók képzőhelyváltása esetén a gazdálkodók megfelelő körültekintéssel kell, hogy eljárjanak annak érdekében, hogy a képzésben résztvevők ki- és bejelentése szabályos legyen.

 

A képzőhelyváltás szabályozott keretek között történő lefolytatása továbbá annak is a záloga, hogy a tanulók számára előírt és ütemezett gyakorlati képzésben ne keletkezzen igazolatlan szünet, kimaradás.

 

Amennyiben egy tanuló az egyik gazdálkodótól el kíván jönni és egy másiknál kívánja folytatni a gyakorlati tanulmányait, úgy szükséges az Áthelyezési kérelem dokumentum kitöltése, melyen:

  • a tanuló megindokolja az eljövetele okát,
  • a meglévő gazdálkodó kinyilvánítja, hogy lemond a tanulóról az adott félév, vagy kivételes esetben az adott hónap utolsó napjával,
  • a fogadó gazdálkodó pedig kijelenti, hogy fogadja és elvállalja a képzését a következő hónap első napjával, valamint
  • mindezt a tanuló iskolája is tudomásul kell, hogy vegye aláírásával és pecsétjével hitelesítve a dokumentumot.

Az előző gyakorlati képzőhely a tanulószerződés megszűnésekor továbbá Igazolást köteles kiállítani az eltöltött gyakorlati időről, valamint az ezen idő alatt megszerzett gyakorlati ismeretekről, melyet a tanulónak át kell adnia a fogadó képzőhely számára.

 

A fogadó gazdálkodó továbbá el kell, hogy kérje a tanulótól az előző képzőhelyétől kapott leszámoló dokumentumait is.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Áthelyezési kérelem nyomtatványon a tanulói kijelentés és bejelentés dátuma nem eshet ugyanarra a napra!

 

A bejelentés dátuma csak a kijelentés dátumát követő napra eshet!

 

Amennyiben a tanév közben egy tanuló egy másik gazdálkodótól el kíván jönni, úgy a fogadó gazdálkodónak az előző gazdálkodóval és az iskolával is fel kell vennie a kapcsolatot annak érdekében, hogy a tanuló eljövetelének pontos okáról, illetve annak körülményeiről tájékozódhasson.

 

A gyakorlati képzőhelynek a mind a négy fél által aláírt Áthelyezési kérelem dokumentumot az új tanulószerződéssel együtt kell beküldenie a kamarához.

 

A tanulószerződéses jogviszony megszűnésével, valamint a képzőhelyváltással kapcsolatban felmerülő további kérdéseikkel forduljanak munkatársainkhoz.