Üdvözöljük a

Tanulószerződés szüneteltetésének adóügyi vonzatai | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződés szüneteltetésének adóügyi vonzatai

Szerző: Piacsek László | 2013. július 31.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § 81) bekezdés c) pontja szerint a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló biztosítottnak minősül.

Abban az esetben, ha a szakképző iskolai tanuló tanulószerződése a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 54. § (1) bekezdése alapján szünetel (tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján történő szüneteltetése, továbbá a szülési szabadsága esetén), iskolai tanulmányait nem folytatja.

Ezt támasztják alá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben nevesített esetek is:

  • 56. § (3) Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak.
  • 91. § (3) A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel.

Vagyis a Tbj. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem áll fenn a biztosítás azon időszakban, amely alatt a szakképző iskola tanulója tanulmányait ténylegesen nem folytatja.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete (a továbbiakban: Szocho.) alapján a tanulószerződés alapján fennálló jogviszony adófizetési kötelezettség alá esik.

 

455. § (2) bekezdés e) pontja szerint adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony. Mivel a tanulószerződés szünetel, a kifizető a tanulószerződésben meghatározott díjat (amely adófizetési kötelezettség alá esik a Szocho. 455. § (1) bekezdése alapján) nem fizet a tanuló részére. Adóalapot képező jövedelem hiányában szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni.

 

Amennyiben az Szt. 54. § (1) bekezdése szerint a tanulói jogviszony a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján szünetel, vagy a tanuló szülési szabadságon van, mivel ekkor a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket, nem értelmezhető a szakképzési hozzájárulás kötelezettség gyakorlati képzéssel való teljesítése. Ezt támasztja alá az is, hogy a tanulószerződés szüneteltetése alatt a tanuló tanulói pénzbeli juttatásra és az Szht.-ban meghatározott egyéb juttatásra nem jogosult, továbbá a gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezettnek az adott tanuló esetében nincs gyakorlati képzés megszervezési kötelezettsége.

 

Tehát azon tanulók esetében, akiknek a fent említettek szerint szünetel a tanulószerződése, nem teljesíthető a hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulás kötelezettsége a  szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) 5. §-ának a) pontja szerint gyakorlati képzéssel, ezért ezen tanulók tekintetében a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt nem tarthat igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésével összefüggő normatív csökkentő tételre, illetve e csökkentő tétel, vagy annak egy részének visszaigénylésére.

 

Forrás: www.nav.gov.hu