Üdvözöljük a

Tanulószerződések kitöltése nagy odafigyeléssel | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződések kitöltése nagy odafigyeléssel

Szerző: Piacsek László | 2016. június 13.

2016. június 16-tól minden szintvizsgával, illetve érettségivel rendelkező 9-es, 11-es, illetve 13-os szakképző évfolyamos tanuló tanulószerződéssel kell, hogy rendelkezzen és ez alapján kell megkezdenie és letöltenie az összefüggő szakmai nyári gyakorlatát 2016. augusztus 31-ig. A Kamarai Garanciavállaláson túl ez az alapja annak, hogy a tanulók a tanévüket teljesítsék és felsőbb évfolyamba léphessenek.

A kamarához a meghatározott közeli dátum miatt beérkező nagy számú tanulószerződés kitöltése kapcsán az alábbi tipikus hiányosságokat tapasztaljuk, melyre a későbbiekben kérjük a képzőhelyeket, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak.

 

1. Tanulószerződés nyomtatvány

Tanulószerződés csak a 2015. június 12-től érvényes tanulószerződés nyomtatvány-on nyújtható be. Korábbi dokumentum sablonokon nem.

 

A tanulószerződéseket az aláírást követő 5 munkanapon belül kell beküldeni 4 példányban, mind a 4 példányon eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarához.

 

2. Tanulószerződés kitöltése

A tanulószerződést körültekintően, minden lényeges és elvárt elem kitöltése után lehet csak aláírni és a kamarához beküldeni. A leglényegesebb elemek a következők:

 • szakképesítés OKJ száma, pontos megnevezése
 • szervezet adatai
 • tanuló személyes és képzettségi adatai
 • tanuló évfolyama, tanulmányi féléve munkarendje
 • iskola adatai
 • képzési idő
 • biztosítási jogviszony kezdete
 • képzés várható befejezése
 • meghatározott kezdő bér
 • tanulói juttatás emelésének differenciált szempontrendszere
 • pénzbeli juttatásról szóló tájékoztatás módja
 • bankszámlaszám
 • aláírás dátuma

Amennyiben a fent említett pontjai a tanulószerződésnek hiányoznak, úgy a tanulószerződés a kamara által nem ellenjegyezhető!

 

Bővebb információ a tanulószerződések kitöltésével kapcsolatban a mellékelt kitöltési útmutatón található.

 

További kérdéseikkel kapcsolatban forduljanak kamaránk munkatársaihoz.