Üdvözöljük a

Tanulószerződéssel kapcsolatos változás bejelentési kötelezettségek | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződéssel kapcsolatos változás bejelentési kötelezettségek

Szerző: Osztermayer Manga | 2013. április 25.

A tanulószerződés a gazdálkodó szervezet és a tanuló között jön létre, a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzi, és nyilvántartja. Ennek megfelelően – mint bármely más hivatalnál is – a tanulószerződést megkötő feleknek bejelentési kötelezettségük van a kamara felé bármilyen lényegi változás esetén.

A kiemelten fontos változások közé tartozik:

  • a gazdálkodó szervezet székhelyének vagy telephelyének változása,
  • a cégvezető vagy az oktató személyének változása,
  • a tanuló esetleges iskolaváltása,
  • esetleges évismétlés esetén a képzési idő változása, és így a tanulmányok befejezésének éve, valamint
  • az elérhetőségek változása.

A változásokat kérjük 5 napon belül, írásban szíveskedjenek bejelenteni a kamara felé, a szakképzési osztálynak címezve. (Kamarában regisztráltak esetében a gazdálkodó szervezet adataival kapcsolatos változások bejelentése - a szakképzési osztálytól függetlenül - a regisztrált és nyilvántartott adatok módosítása miatt is fontos.) Előzetes egyeztetés természetesen lehetséges akár telefonon, vagy e-mail-ben is a kapcsolattartóval. A szakképzési osztály munkatársainak elérhetősége honlapunkon megtalálható.