Üdvözöljük a

Teendők a tanuló szülési szabadsága esetén | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Teendők a tanuló szülési szabadsága esetén

Szerző: Bánné Lukacsovics Aranka | 2014. április 24.

A szülési szabadság alatt a tanulói jogviszony és a tanulószerződés is szünetel, ezért a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a Szerződő feleket.

Ezen idő alatt a tanuló pénzbeli juttatásra és egyéb, az szakképzési törvényben meghatározott juttatásra nem jogosult. A szervezet a tanuló szülési szabadságának idő tartama alatt normatív támogatásra nem jogosult, a tanuló részére pénzbeli juttatást nem kell fizetnie és járulékfizetési kötelezettsége sincs.

A tanuló tanulói jogviszonya szüneteltetésének kezdetéről és végéről a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a szervezetet és a gazdasági kamarát.