Üdvözöljük a

Teendők tanulói képzőhelyváltás esetén | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Teendők tanulói képzőhelyváltás esetén

Szerző: Piacsek László | 2015. december 16.

 

 

 

Tanulószerződéses tanulók képzőhelyváltása esetén a gazdálkodók megfelelő körültekintéssel kell, hogy eljárjanak annak érdekében, hogy a képzésben résztvevők ki- és bejelentése szabályos legyen.

 

 

 

A képzőhelyváltás szabályozott keretek között történő lefolytatása továbbá annak is a záloga, hogy a tanulók számára előírt és ütemezett gyakorlati képzésben ne keletkezzen igazolatlan szünet, kimaradás.

 

Amennyiben egy tanuló az egyik gazdálkodótól el kíván jönni és egy másiknál kívánja folytatni a gyakorlati tanulmányait, úgy szükséges az Áthelyezési kérelem dokumentum kitöltése, melyen:

  • a tanuló megindokolja az eljövetele okát,

  • a meglévő gazdálkodó kinyilvánítja, hogy lemond a tanulóról az adott félév, vagy kivételes esetben az adott hónap utolsó napjával,

  • a fogadó gazdálkodó pedig kijelenti, hogy fogadja és elvállalja a képzését a következő hónap első napjával, valamint

  • mindezt a tanuló iskolája is tudomásul kell, hogy vegye aláírásával és pecsétjével hitelesítve a dokumentumot.

Az előző gyakorlati képzőhely a tanulószerződés megszűnésekor továbbá Igazolást köteles kiállítani az eltöltött gyakorlati időről, valamint az ezen idő alatt megszerzett gyakorlati ismeretekről, melyet a tanulónak át kell adnia a fogadó képzőhely számára.

 

A fogadó gazdálkodó tov ábbá el kell, hogy kérje a tanulótól az előző képzőhelyétől kapott leszámoló dokumentumait is.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Áthelyezési kérelem  nyomtatványon a tanulói kijelentés és bejelentés dátuma nem eshet ugyanarra a napra!

A bejelentés dátuma csak a kijelentés dátumát követő napra eshet!

 

Amennyiben a tanév közben egy tanuló egy másik gazdálkodótól el kíván jönni, úgy a fogadó gazdálkodónak az előző gazdálkodóval és az iskolával is fel kell vennie a kapcsolatot annak érdekében, hogy a tanuló eljövetelének pontos okáról, illetve annak körülményeiről tájékozódhasson.

 

A gyakorlati képzőhelynek a mind a négy fél által aláírt Áthelyezési kérelem dokumentumot az új tanulószerződéssel együtt kell beküldenie a kamarához.

 

Az áthelyezéssel kapcsolatban felmerülő további kérdéseikkel forduljanak munkatársainkhoz.