Üdvözöljük a

Teljesítési megbízott szerepe | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Teljesítési megbízott szerepe

Szerző: Osztermayer Manga | 2013. október 25.

Mi a teljesítési megbízott és mikor lehet igénybe venni a közreműködését?

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét és csak részben rendelkezik a szakképzésről szóló törvényben meghatározott és a tanulószerződésben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezettel vagy szakképző intézménnyel (ezek megnevezése összefoglalóan: teljesítési megbízott), akihez gyakorlati képzésre átirányíthatja a tanulószerződéses tanulóját. Az átirányítás időtartama a tanulószerződésben meghatározott gyakorlati képzési idő legfeljebb 50%-a lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettel szemben.

 

 

Teljesítési megbízott igénybe vétele esetén kell-e a két félnek megállapodást kötnie?

 

Igen. A megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia:

 • nevét (cégnevét),
 • székhelyét,
 • adószámát,
 • cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,
 • kamarai nyilvántartási számát,
 • a hozzájárulásra kötelezettnél azon gyakorlati képzésben részesülő tanulószerződéses tanulók szakképesítésenkénti, évfolyamonkénti létszámát, akiket másik gyakorlati képzést szervezőhöz, teljesítési megbízotthoz átirányítanak,
 • a szakképző iskola szakmai programjában szereplő gyakorlati képzés időtartamát, a hozzájárulásra kötelezettnél a tanulószerződés keretében végzett gyakorlati képzés időtartamát, valamint az átirányítás időtartamát, annak arányát tanévenként,
 • a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének leírását, e feltételek biztosítását az együttműködési megállapodást kötő felek részéről,
 • az együttműködési megállapodást kötő feleknek a gyakorlati képzés végrehajtásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit,
 • a gyakorlati képzésre átirányított tanulókat a szakképzésről szóló törvény szerint megillető természetbeni juttatások biztosításának a rendjét, a tanuló felelősségbiztosításának a költségviselőjét,
 • a gyakorlati képzéssel összefüggésben a teljesítési megbízottat megillető díjazást,
 • a gyakorlati képzés időtartama alatt a tanuló felügyeletéről gondoskodni köteles személy megnevezését.

 

A teljesítési megbízott csökkentheti-e bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettségét?

 

Nem. A megállapodásban kell rögzíteni a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan felmerülő költségek fedezésének módját.

 

A teljesítési megbízotti szerződésminta letölthető itt.