Több, minőségileg jobban képzett szakembert!

Szerző: Bánné Lukacsovics Aranka | 2014. április 17.

A duális képzés bevezetésével erősödik a gyakorlati oktatás szerepe a szakmai oktatásban. Egyre több szakma képviselői kezdeményezik a minőségi szakemberképzés és szakember utánpótlás erősítését.

A szakképzési Bizottság ülésén több szakma gyakorlati képzésével kapcsolatos probléma került megvitatásra.

A vendéglátó szakmacsoport munkabizottsága kezdeményezi a képzőhelyek minősítésének bevezetését. Szükségét látják ennek azért, mert 10-11. osztályban az új szabályozás értelmében csak munkahelyi gyakorlati képzés van, tehát ahhoz, hogy a cég a kerettanterv szerinti tananyag gyakorlati oktatásának megfeleljen, rendelkeznie kell az ehhez szükséges minden tárgyi feltétellel is. Ezt figyelembe véve jelentősen megnövekedik a vállalkozások felelőssége a tanulók felkészítésében.

E kezdeményezést, és a vállalkozások aktív közben járását figyelembe véve bevezetését tervezzük a tanulók gyakorlati képzését végző képzőhelyek kategóriába sorolásának. Szakmai szakértők bevonásával meghatározásra kerülnek a minimum feltételek, melynek hiányában a képzőhelyek nem tudnak megfelelni a jogszabályi elvárásoknak.

A Bizottság tagjai az autós szakma gyakorlati képzését érintő problémáról is kaptak tájékoztatást, mely szerint a kidolgozott foglalkozási naplók tematikái nincsenek összhangban a vállalkozások napi gyakorlatával. Az első évben lakatosipari ismeretek oktatása folyik, a második évben kerül sor a szakmai képzés tananyagának oktatásra.

A fodrász szakmában is tapasztalható gyakorlati oktatást nehezítő, ellehetetlenítő problémákról is kaptak tájékoztatatást a Bizottság tagjai.

A Roma Program keretében elvégzett munkáról a bizottság elnöke és a szakképzési osztály vezetője adott tájékoztatást.