Üdvözöljük a

Tudnivalók bukott, évismétlő tanuló gyakorlati képzésével kapcsolatban | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tudnivalók bukott, évismétlő tanuló gyakorlati képzésével kapcsolatban

Szerző: Strasz Eszter | 2013. május 28.

A bukás miatt évet ismétlő tanulók esetében több pontban is módosítani kell a tanulószerződést, mivel megváltozik a képzés befejezésének várható időpontja, valamint változik a tanulói juttatás összege is.

A gyakorlati képzőhelynek kell módosítani a tanulószerződést, abban az esetben ha a tanulóval továbbra is szeretnék fenntartani a jogviszonyt.

A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről rendelkezik a bukás esetén a tanulót következő félévben megillető ösztöndíj mértékéről.
A tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.

A megismételt évfolyam második félévében fizetendő tanulói juttatást a tanuló I. félévi eredménye alapján kell megállapítani. A szakképző iskola az évfolyamismétlő tanulószerződéses tanuló nevét és oktatási azonosítóját minden év szeptember 15-éig megküldi a kamarának.