Üdvözöljük a

Új év és februártól új félév a tanulóképzésben | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Új év és februártól új félév a tanulóképzésben

Szerző: Piacsek László | 2017. január 11.

A tanulószerződéses tanulók minimális bérének 2017. január elsején életbe lépett növekedésével és a februári félévváltással kapcsolatban az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.

1. Minimálbér emelés

A 2017. január elsején életbe lépett minimálbér emelkedés a tanulószerződéses tanulók számára a minimális bruttó bér összegét is befolyásolja, meghatározza.

 

Ezzel kapcsolatban az alábbi teendők ellátása fontos:

A gazdálkodók el kell, hogy végezzék a tanulóik bérének ellenőrzését.
Amennyiben a tanulók bére az elvégzett felülvizsgálat során:
a, eléri, vagy meghaladja a 2017. január elsején meghatározott minimális bruttó bér összegét, úgy januárban teendő a bérek kapcsán nincs,
b, nem éri el a 2017. január elsején meghatározott minimális bruttó bér összegét, úgy emelés szükséges, hogy minden tanuló bére a minimálisan meghatározott bér összegét elérje januárban.


A január elsején életbe lépett minimális tanulószerződéses béreket a csatolt dokumentum tartalmazza.

 

2. Tanulmányi félévváltás
2017. február 01-étől kezdődik a második félév. A szakképzési törvény alapján a félévet sikeresen teljesítő tanulók bérét emelni kell, a gazdálkodó által meghatározott mértékben, melyet a tanulószerződésben rögzítettek.
Ezzel kapcsolatban az alábbi teendők ellátása fontos:
a, amennyiben a tanuló bizonyítványában minden tantárgyhoz hozzá rendelt érdemjegy elégséges (2), vagy azt meghaladja, úgy a februári bértől, amelyet márciusban kell először bérszámfejteni, a tanulószerződésben meghatározott emelést érvényesíteni kell,
b, amennyiben a tanuló tanulmányi eredményei között a bizonyítványban szerepel elégtelen (1), úgy azon tanuló bérét februártól nem kell emelni.

 

3. Teendők a tanévet ismételt tanulók esetében
A szakképzési törvény 63. § 4. bekezdése alapján amennyiben a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.
Évet ismételt tanuló esetében, amennyiben a csökkentett pénzbeli juttatásának összege nem éri el 2017 januárjában az aktuális szakmához tartozó minimális díjazás összegének a felét, akkor azt korrigálni kell.
Amennyiben a tanuló az első félévet sikeresen teljesítette, úgy a második féléves emelés februártól neki is jár a tanulószerződésben szabályozott módon és mértékben.
Hogyha a tanuló a tanévet is sikeresen teljesíti és felsőbb osztályba léphet, úgy szeptembertől már megkaphatja az adott szakmához tartozó minimálisan előírt pénzbeli juttatást, melyet növelni kell a
félévi emelés mértékével.

 

További információkkal kapcsolatban keresse szakképzési osztályunk munkatársait.