Üdvözöljük a

Új év, új bizottság, új lendület | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Új év, új bizottság, új lendület

Szerző: Fülöp Attila | 2016. március 2.

A Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2016. évi alakuló ülését tartotta a kamarában. Az új tagok bemutatkoztak, az éves munkaterv elfogadásra került.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB) 2016. évi első ülését március 1-én tartotta.
Az új évvel változások vannak a bizottság tagjai sorában. Törvényi módosítás miatt, a korábbi 7 fővel ellentétben, a jövőben 5 taggal működik a testület. Az új bizottság tagjainak megbízása 2016. január 1-től kezdődően 3 évre szól. A tagok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (1 fő), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (1 fő), a Baranya Megyei Kormányhivatal (1 fő), valamint a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban képviselettel rendelkező országos munkaadói és munkavállalói szövetségek delegáltjai (2 fő). A testületi tagok mellett tanácskozási jogú delegáltak és szakértők is segítik a bizottság munkáját.

Baranya megye gazdaságának jövőbeni helyzete nagymértékben függ a megfelelő szakember-utánpótlás biztosításától, ezért kulcsfontosságú feladat a gazdaság igényeihez igazodó, annak megfelelni képes szakképzés megvalósítása.

A BMFKB legfőbb feladata a megyei gazdasági szereplők munkaerő-igényéhez illeszkedő szakmaszerkezet, és ennek elérését szolgáló szakképzési rendszer kialakításában való közreműködés.
A bizottság e feladatkörében eljárva évente javaslatot tesz a megyei szakképzési beiskolázási irányokra és arányokra, azaz az állami támogatással indítható szakképesítések körére és keretszámaira, valamint az ösztöndíjas szakmákra, azaz a hiányszakmák jegyzékére. A BMFKB feladataival összhangban évente aktualizálja, szükség esetén felülbírálja, kiegészíti, Baranya megye szakképzés-fejlesztésének koncepcióját.
A bizottság foglalkozik továbbá minden olyan szakképzésre vonatkozó kérdéssel, amely befolyásolhatja a megye szakképzés-fejlesztésének elősegítését.

A BMFKB működéséről további információ, valamint a szakképzést érintő hírek elérhetőek a bizottság honlapján.