Üdvözöljük a

Újabb változások a szakképzésben | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Újabb változások a szakképzésben

Szerző: Sarkadiné Schmidt Alexandra | 2018. január 26.

Az iskolai rendszerű szakképzést és állami finanszírozását érintő változásokról tartottunk telt házas Szakképzési Fórumot a képzőhelyeknek és szakképző iskolák vezetőinek január 25-én.

A résztvevők tájékoztatást hallhattak a jogszabályi változások mellett a képzőhelyek ellenőrzéséről, a kamara pályaorientációs aktivitásairól, induló szakmai versenyekről is.


A képzőhelyeken kiemelten fontos munka- és balesetvédelmi előírásokról tájékoztatta a részt vevőket Czukor János a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztályának munkatársa.


A legfontosabb jogszabályi változások 2018. január 1-jétől:


Megszűnik a főtevékenységű képzők definíciója a szakképzési hozzájárulásról szóló törvényben, így az ehhez kötődő korlátok is. Fontos finanszírozási változás, hogy az alapcsökkentő tétel mellett az oktatói, valamint tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tételt minden egyéni vállalkozó, mikro-, kis- vagy közepes vállalkozásnak minősülő képző figyelembe veheti.


A „12 fős” szabály marad, egyéni vállalkozók, valamint a mikro- és kisvállalkozások a kamara igazolása nélkül továbbra is csak legfeljebb 12 tanulószerződéssel rendelkezhetnek. Ebbe a számba azonban nem kell beleszámítani a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat, illetve a 2018. január 1. előtt kötött szerződéseket.


Kibővül a tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szervezetek köre. Tanulószerződés keretében bekapcsolódhatnak a duális képzésbe a Szociális és a Pedagógia ágazatba tartozó szakképesítések esetén a köznevelési intézmények is, ha költségvetési szervként működnek, vagy alapítványi, egyesületi, esetleg egyházi fenntartásúak.


Az egyéb szervezetek is közvetlenül megkaphatják az állami támogatást együttműködési megállapodásos képzés után. Ezt azonban be kell jelenteniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára

.
A 2019/2020-as tanévtől bevezetik a kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát. A képzőhelyek szakembereinek szélesebb köre számára teszi ez lehetővé a tanulók képzéséhez célzottan szükséges ismeretek megszerzését és ennek révén a gyakorlati képzésbe történő bekapcsolódást. A mestervégzettségű oktatók ez alól mentesülnek.


A változásokkal kapcsolatban Kamaránk tanulószerződéses tanácsadói adnak bővebb felvilágosítást.