Üdvözöljük a

Változott a nyilvántartásba vételi igénybejelentő nyomtatványa! | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Változott a nyilvántartásba vételi igénybejelentő nyomtatványa!

Szerző: Szemere Adrienn | 2014. január 20.

Gyakorlati képzést végzők nyilvántartásba vételéhez kérjük az igénybejelentő átgondolt és pontos kitöltését, hiszen ez határozza meg az ellenőrzés típusát. Fontos, hogy bevezető ellenőrzés esetén a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezése és az eljárás lefolytatása meg kell, hogy előzze a gyakorlati képzés megkezdését.

Hogyan történik a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásba vétele?

 • A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a nyilvántartást vezető szervhez (területileg illetékes kamara) kell benyújtani. A kamara a kérelemnek helyt ad, ha a kérelmező képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben előírt feltételeknek megfelel. (személyi és tárgyi feltételek megléte)

 • A kamara a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a szakmai szervezet vagy szakmai kamara véleményének kikérésével bírálja el, amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem.

 • A kamara a nyilvántartásba vétel során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint jár el.

 • A gyakorlati képzést szervező szervezet megszűnése esetén a kamara a szervezetet törli a nyilvántartásból a szervezet bejelentése alapján vagy hivatalból.

   

   

  A nyilvántartásba vételi igénybejelentő letölthető itt:

  Letölthető dokumentum