Üdvözöljük a

Köztes ellenőrzés | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Köztes ellenőrzés

Szerző: Szemere Adrienn | 2017. május 22.

Ennek során a gazdálkodók időszakos ellenőrzésén kívül lehetőség nyílik képzési tevékenységük fejlesztési lehetőségeinek megbeszélésére is. 

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a köztes ellenőrzés során továbbra is fenntartják az előírás szerinti feltételeket, határozatot kapnak a gyakorlati képzőhely megfelelőségéről.

 

A köztes ellenőrzési tevékenység az alábbi elemekből áll:

 • a gazdálkodó szervezet általános adatai, általános információk felvételezése,

 • jogszabályi feltételeknek való megfelelés (telephelyenként és szakmánként),

 • a képzőhely tárgyi eszközeinek értékelése,

 • szervezet működésének értékelése,

 • munka- és balesetvédelmi szempontok.

Az ellenőrzési eljárás során az alábbi dokumentumokat kell a szakértő részére bemutatni:

 

 

Cégre vonatkozó dokumentumok:

 • Alapító okirat

 • Bérleti szerződés vagy tulajdoni lap másolat 

 • Működési, illetve telephely engedély 

 • Szakképzésre vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye

 • A gyakorlati oktatással megbízott személy szakirányú képesítését igazoló okirat

 • A gyakorlati oktatással megbízott személy legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum 

 • A gyakorlati képzéssel megbízott személy nyilatkozata a büntetlen előéletről 

 • Gépkönyvek, kéziszerszámok bevizsgálásának igazolása  

A tanulók oktatásához kapcsolódó dokumentumok

 • Tanulószerződés (együttműködési megállapodás, teljesítési megbízotti szerződés)

 • Foglalkozási napló

 • Tanulói munkanapló 

 • Munkavédelmi oktatás dokumentumai

 • Szakmai és vizsgakövetelmény 

 • Kerettanterv, szakképző iskola pedagógiai programja, helyi tanterve 

 • Kötelező juttatások átvételének igazolása (havi ösztöndíj banki utalása, étkezés, munkaruha)

 • Felelősségbiztosítás

   

   

   

   

  További információ:

  Gáncs Katalin 72/507-105; gancs@pbkik.hu