Üdvözöljük a

Tanulószerződés kötés tanévkezdéskor | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződés kötés tanévkezdéskor

Szerző: Gáncs Katalin | 2013. augusztus 22.

Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet (cég, vagy vállalkozó)köthet, aki szerepel a kamarai hatósági nyilvántartásában

Azon vállalkozásoknak, amelyek korábban még nem foglalkoztattak gyakorlati képzésen tanulót, nyilvántartásba vételüket kérelmezniük kell. Mindezt a tanuló gyakorlati képzését vállaló kérelmező (cég, vállalkozó) telephelye szerint területileg illetékes gazdasági kamaránál tehetik meg, nyilvántartásba vételi igény bejelentő nyomtatvány kitöltésével.

 

Nyilvántartásba vételkor bevezető ellenőrzés történik, melynek lefolytatása során kerül megállapításra, hogy mely szakmá(k)ban, és hány tanuló gyakorlati foglalkoztatására alkalmas az adott gazdálkodó szervezet. A kamara határozatot állít ki arról, hogy a kérelmező gyakorlati képzés folytatására jogosult.

 

Gyakorlati képzésre szóló tanulószerződés olyan tanulóval köthető, aki iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt. Tanulószerződést kizárólag olyan tanulóval lehet kötni, aki az első, állam által elismert szakképesítését szerzi meg költségvetési támogatásban részesülő képzésen.

 

A tanulószerződést, a tanulószerződés módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A tanulószerződés tartalmát a felek csak közös megegyezéssel vagy egyezséggel módosíthatják. A tanuló egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződéssel rendelkezhet.

 

A megkötött tanulószerződés 4 példányát a gyakorlati képzőhelynek öt munkanapon belül meg kell küldenie a kamarának ellenjegyzés céljából. A törvényi előírásoknak megfelelően kitöltött tanulószerződést a kamara a megküldéstől számított tíz napon belül ellenjegyzi.

 

A tanulószerződés, a tanulószerződés módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerződésben, a tanulószerződés módosításában megjelölt naptól hatályos. Állami támogatás lehívása kizárólag a kamara által ellenjegyzett szerződés birtokában lehetséges.