Üdvözöljük a

Versenyfelhívás - Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) 2011/2012 | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Versenyfelhívás - Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) 2011/2012

Szerző: Gáncs Katalin | 2015. január 15.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen az MKIK-nak gondozásra átadott szakképesítésekben a nappali tagozaton végzős tanulók számára, az alábbiak szerint hirdeti meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV).

Az MKIK által 2008. évtől megrendezett SZKTV-hez (Szakma Sztár Fesztivál) hasonlóan az alábbi célokkal kívánjuk megrendezni a 2011/2012. tanévben a versenyt.

 

A verseny fő célkitűzései:

  • A magyar szakképzés színvonalának emelése, a szakképzés eredményeinek bemutatása széles körben.

  • A végzős tanulók és az iskoláik (tágabban a szakképzéssel) szakmai megfeleltetése a gazdaság igényeinek és elvárásainak.

  • A szakképzésben részt vevő tehetséges tanulók számára minél szélesebb körben a megmérettetés és a kiemelkedő eredmények elérési lehetőségének biztosítása.

  • A gyakorlati szintvizsga szerepének erősítése, a döntőbe kerüléshez a szintvizsgán elért pontszámok is beszámításra kerülnek.

  • A „fizikai szakmák” társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmunkás pályamodell bemutatása, népszerűsítése révén. Pályaválasztás és pályaorientáció elősegítése.

  • Új, kötetlen formákkal a verseny fesztivál jellegének erősítése.

  • Életszerű, gyakorlatorientált, kompetenciákat mérő feladatsorok bevezetése.

 

A verseny a résztvevő fiatalok számára a következő előnyöket nyújtja:

  • A mérés a gyakorlatorientált és a kompetenciákat mérő feladatokkal történik, melyek biztosítják a tényleges szakmai kompetenciák kibontakoztatását.

  • A versenyen való részvétel ingyenes.

  • A versenyen sikeresen szereplő versenyzők automatikusan (válogatás nélkül) bekerül(nek) a WorldSkills, EuroSkills verseny szponzor részéről támogatott felkészülő csapatába adott szakképesítésben. A felkészülő csapatból a legjobbak képviselik Magyarországot a nemzetközi megmérettetésen.

 

Az MKIK a szervezés folyamán együtt kíván működni minden olyan, a szakképzésben érintett szervezettel, aki a minőségi szakképzés iránt elkötelezett. Mintegy ernyőszervezetként organizálni kívánja az országos versenyt és a hozzá kapcsolódó rendezvényeket.

Az MKIK szervezésében a területi kamarák közreműködésével a hálózatszerű működés biztosítja valamennyi megyeszékhelyen az írásbeli elődöntők lebonyolítását.

A lebonyolításkor a pártatlanság és az esélyegyenlőség maximálisan érvényesülni tud, hiszen a lehető legnagyobb kontroll, a nyilvánosság biztosításával történik.

 

Közös eredményhirdetés 2012. április 13.

 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nem kér nevezési díjat a tanulók után.

A versenyre jelentkezni a kiadott jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet az iskola igazgatójának egyetértő, támogató kísérőlevelével együtt kell a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához eljutatni.

 

Határidő: 2012. január 5.                 Postai bélyegző dátuma.

 

A versenyen részt vevő azon tanuló, aki a versenyrészen eléri a megszerezhető pontok 60%-át, az adott vizsgarész letétele alól mentesül a 20/2007. (V. 21.) SZMM-rendelet 5. § (5) és a 25. § (7) bekezdése, valamint a 38.§ (4) bekezdése alapján.

A vizsgarész(ek) alóli mentesítésről és a versenyző által elért eredményről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Igazolás megküldésével értesíti – a versenybizottság értékelése alapján – a versenyző iskoláját. A szakképesítő bizonyítványt az Igazolás alapján a tanuló iskolája mellett működő szakmai vizsgabizottság adja ki.

 

A jelentkezési lap és a versenykiírás az alábbi csatolt dokumentumokban letölthetők: