Üdvözöljük a

Kamarai Garanciavállalás | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai Garanciavállalás

Szerző: Horváth - Frank Orsolya | 2017. március 23.

A kamarai garanciavállalás rendszerének célja a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés elsődlegességének megerősítése, a duális képzés kiszélesítése.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírása szerint, amennyiben a területileg illetékes gazdasági kamara ellenőrzési és minősítési folyamata által megfelelőnek nyilvánított képzőhely biztosított és ezáltal a tanulószerződés megköthető, a tanuló gyakorlati képzése a szakközépiskola vagy szakiskola kilencedik évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően, kizárólag ennek keretében szervezhető meg.

A kamarai garanciavállalás rendszere jelentős mértékben elősegíti, hogy a tanulók minél hamarabb vállalati környezetben, munkafolyamatba ágyazott tanulással sajátítsák el a választott szakképesítést.
A tanuló csak akkor vehet részt iskolai tanműhelyben a gyakorlati képzésen, ha a gazdasági kamara nem tudja külső gyakorlati képzőhelyen, szervezeteknél tanulószerződéses jogviszony keretében elhelyezni.

 

A kamarai garanciavállalás legfontosabb dokumentuma az igazolás, amelyet a területi kamara akkor állít ki, ha részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely egy adott tanuló számára. Ez teszi lehetővé a szakközépiskola vagy szakiskola számára, hogy gondoskodjon a tanuló gyakorlati képzéséről.
A kamarai garanciavállalás a jogszabály értelmezése alapján csak a szakközépiskola vagy szakiskola kilencedik évfolyamának összefüggő gyakorlatának kezdetétől folyó gyakorlati képzésre vonatkozik. A kamarai garanciavállalás új rendszerben a szakközépiskolában és a szakiskolában felnőttoktatás keretében (nappali, esti és levelező munkarendben) tanulókra is vonatkozik.
A kamarai garanciavállalás a szakgimnázium szakképzési évfolyamán folyó gyakorlati képzésére nem alkalmazható.


A kamarai garanciavállalás és az igazolás kiadása kiterjed az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzésre is, azaz az Szt. 56. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában megadott összes esetre. Ennek megfelelően együttműködési megállapodás kötése is csak akkor lehetséges, ha a területi kamara kiadta az igazolást arról, hogy részéről nem biztosított a tanulószerződés kötéséhez megfelelő képzőhely az adott tanuló számára.
Megjegyzés: Az Szt. előírása alapján együttműködési megállapodás többek között köthető akkor is, amikor a tanulószerződés megkötésére jogszabály alapján nincs lehetőség (Szt. 56. § (1) bekezdés e) pont). Ilyen lehet a nappali rendszerű, de költségvetési támogatásban nem részesített iskolai oktatás keretében megvalósított gyakorlati képzés. Ebben az esetben nem kell kamarai igazolást kiállítani.

A Baranya megyében nyilvántartott és minősített gyakorlati képzőhelyeket itt találja.