Üdvözöljük a

Megjelent a decentralizált pályázat 2013-as kiírása! | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Megjelent a decentralizált pályázat 2013-as kiírása!

Szerző: Fülöp Attila | 2013. augusztus 12.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal nyílt pályázatot írt ki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretéből, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására.

A 2013. évi decentralizált beruházási keret terhére pályázat nyújtható be:

 • a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére azon szakképesítések vonatkozásában, amelyek a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan állami támogatásban részesíthetők,
 • a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák által jogszabály alapján oktatható egyéb szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzések tárgyi feltételeinek fejlesztésére,
 • a felsőoktatási intézmények által a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében, az államilag támogatott létszám tekintetében folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére.

Pályázatot nyújthatnak be a Magyarország területén székhellyel rendelkező, a gyakorlati képzési helyszínük (telephelyük) szerinti megyei decentralizált beruházási keretre:

 

a) a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, azon tanulók vonatkozásában, akiknek a gyakorlati képzését tanulószerződéssel folytatják,


b) a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák,


c) a nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzést folytató szakképző iskolák,


d) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az általa fenntartott szakképző iskolák, speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák vonatkozásában,

 

e) a felsőoktatási intézmények.

 

A megyei pályázati keretösszeg 80%-ára a legalább 1 fő tanulót tanulószerződés keretében gyakorlati képzésben részesítő, szakképzési hozzájárulásra kötelezett vállalkozások (a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezettek) pályázhatnak. A fennmaradó összeg 16%-ára a költségvetési hozzájárulásban részesített szakképző iskolák, 4%-ára pedig az államilag támogatott felsőoktatási intézmények pályázhatnak.

 

A hozzájárulásra kötelezettek részére biztosított pályázati keretösszeg 80%-át a KKV csoportba tartozó vállalkozások, 20%-át a nagyvállalatok kaphatják meg.

A szakképző iskolák részére biztosított pályázati keretösszeg az állami és nem állami fenntartású intézmények között a tanulólétszám arányában lesz elosztva.

 

Az egy fő szakképzésben résztvevő tanulóra jutó igényelhető támogatási összeg maximuma hozzájárulásra kötelezettek esetén 1,5 millió Ft.

 

Az elnyerhető maximális támogatás

 • Hozzájárulásra kötelezettek esetén 15 millió Ft,
 • Képző intézmények esetén a fejlesztéssel érintett tanulólétszám függvényében:
  • 100 fő alatt: 5 millió Ft,
  • 100-150 fő esetén: 10 millió Ft,
  • 150 fő felett: 15 millió Ft.

A kötelező önrész mértéke hozzájárulásra kötelezettek esetében a bruttó bekerülési érték 20%-a. Képző intézmények esetén kötelező önrész nincs.

 

Költségvetési szervként működő köznevelési és felsőoktatási intézmény támogatása esetén a teljes támogatás folyósítása előfinanszírozásként történik. A nem költségvetési szervként működő intézmények és a hozzájárulásra kötelezettek támogatása esetén 40% előleg adható.

 

A pályázatból kizárólag új tárgyi eszköz beszerzése támogatható.

 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos részletes információkat, valamint tartalmi és formai követelményeit a pályázati dokumentáció tartalmazza, amely a www.munka.hu honlapon a Szak- és felnőttképzés / NFA támogatások / Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtott támogatások menüpont alatt érhető el:

 

DECENTRALIZÁLT PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2013

 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. október 16.

 

A pályázatot a pályázati kitöltő program segítségével kell elkészíteni, amely 2013. szeptember 4-től lesz elérhető.

Az elkészített pályázatokat elektronikusan és egy kinyomtatott példányban, papír alapon kell benyújtani.

 

A pályázatok benyújtásának helye:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága (1439 Budapest, Pf.: 630.).

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2013, augusztus 26-án szakmai tájékoztató rendezvényt tart, ahol a pályázat részletes ismertetésével, hasznos tanácsok nyújtásával és a felmerülő kérdések megválaszolásával igyekszik segítséget nyújtani a leendő sikeres pályázatok elkészítéséhez.

A tájékoztaó rendezvényről az alábbi linken olvashat:

 

Szakmai tájékoztató rendezvény

 

További felvilágosítás:

 

Fülöp Attila (MFKB programkoordinátor)

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Tel.: +36 72 507 106

E-mail: fulop.attila@pbkik.hu

illetve

a budapesti központi címen: dtp2013@lab.hu

 

Közzététel időpontja: 2013. 08. 08.
Beadási határidő: 2013. 10. 16. 23:59