Üdvözöljük a

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Szerző: Piacsek László | 2018. február 16.

A GINOP-6.1.6 pályázat célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

A támogatás mértéke: Minimum 3.000.000 Ft maximum 50.000.000 Ft támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott esetén a megítélt támogatás 50 %-a, de maximum 25.000.000 Ft előleget biztosít a pályázat.

 

A rendelkezésre álló forrás: 13.040.000.000 Ft.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

A projektvégrehajtás időtartama: legfeljebb 24 hónap.

 

Támogatást igénylők köre: azon vállalkozások, melyek

  • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősülnek.
  • rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
  • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
  • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
  • A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner-vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A projekt területi korlátozása: Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban kell lennie. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 2018. március 13-án 10.00 órától 2018. december 3-án 12.00 óráig, online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. A nyilatkozat papír alapú egyik példányát–ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el -postai úton is be kell nyújtani.


Az ügyfélszolgálat címe: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36., 102-es iroda
E-mail cím: ginopkepzes@pbkik.hu, fulop.attila@mkik.hu
Telefonszám: 20/287-7736