Üdvözöljük a

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

Szerző: Piacsek László | 2018. február 16.

A GINOP-6.1.5-17 pályázat célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

A támogatás mértéke: minimum 10.000.000 Ft maximum 100.000.000 Ft támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott esetén a megítélt támogatás 50 %-a, de maximum 50.000.000 Ft előleget biztosít a pályázat.

 

A rendelkezésre álló forrás: 18.520.000.000,- Ft.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 185-1852 db.

 

Projektvégrehajtás időtartama: legfeljebb 24 hónap.

 

Támogatást igénylők köre: azon vállalkozások, melyek

  • nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
  • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
  • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
  • a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
  • a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A projekt területi korlátozása:
Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 12. 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig van lehetőség.

 

Az ügyfélszolgálat címe: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36.
Email cím: ginopkepzes@pbkik.hu
Telefonszám: 20/287-7736; 20/264-6668