Üdvözöljük a

Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése

Szerző: Piacsek László | 2018. február 16.

A GINOP–6.1.8-17 pályázat célja, vállalati képző központok kialakítása nagyvállalatok együttműködésével.

A támogatás mértéke: minimum 100.000.000 Ft maximum 600.000.000 Ft támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt támogatás 50%-ának megfelelő, de maximum 300.000.000 forint előleget biztosít a pályázat.

 

A rendelkezésre álló forrás: 9.000.000.000 Ft.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-90 db.

 

A projektvégrehajtás időtartama: legfeljebb 24 hónap.

 

Támogatást igénylők köre: azon vállalkozások, melyek

  • nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak, és
  • amelyek a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év egyikében 150.000.000.000 Ft nettó árbevételt értek el, és az átlagos statisztikai állományi létszám elérte a 250 főt a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év mindegyikében.

A partner- vagy kapcsolt vállalkozások pénzügyi és létszám adatait vállalkozásonként, külön-külön kell számítani a fenti két pont szerinti elvárásoknak való megfelelés vizsgálatakor.

 

  • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
  • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
  • a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
  • amelyek rendelkeznek a 6.1.7.-17 Munkahelyi képzések támogatása -kis-, közepes és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. kiemelt projekt kedvezményezettje által kiadott tanúsítvánnyal a képzési és foglalkoztatási terv megfelelőségéről

A projekt területi korlátozása: Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 27-től két szakaszban április 27. 12.00 óráig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2018. február 28. – 2018. március 30. 12.00 óráig.
  • 2018. április 2. – 2018. április 27.12.00 óráig.

Az ügyfélszolgálat címe: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36.
Email cím: ginopkepzes@pbkik.hu
Telefonszám: 20/287-7736; 20/264-6668