Üdvözöljük a

Szakmai gyakorlat a felsőoktatásban | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakmai gyakorlat a felsőoktatásban

Szerző: Sarkadiné Schmidt Alexandra | 2017. július 6.

A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

Felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, duális képzésben, mesterképzésben a szakmai gyakorlat időtartamát és tartalmi követelményeit a szakok, képzések képzési és kimeneti követelményei határozzák meg.

 

A képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés lehet a felsőoktatási intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen.
A külső szakmai gyakorlóhelyek kamarai nyilvántartásba vétele nem szükséges!

 

A felsőoktatási intézménynek és a szakmai gyakorlóhelynek együttműködési megállapodást kell kötnie a szakmai gyakorlat biztosítására, ha a gyakorlat időtartama hat hét vagy annál hosszabb.

 

Szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.

Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződés a képzés teljes idejére szól, a hallgatói munkaszerződést szeptember 30-ig, keresztféléves képzés esetén február 28-ig kell megkötni.

 

A hallgatót a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka. A hallgatói díjazás adó- és járulékmentes.
A képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet.

 

A gyakorlati képzést szervező köteles felelősségbiztosítást kötni a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató javára.

 

A szakképzési hozzájárulás teljesíthető az államilag támogatott létszám tekintetében gyakorlatigényes alapképzési szak vagy duális képzés keretében szervezett szakmai gyakorlattal, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött munkaszerződés alapján kerül sor. A tárgyévre vonatkozó alapcsökkentő tétel éves összege  a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata. Gyakorlatigényes alapképzési szakos hallgatónként ez 4.800 Ft/nap/fő 2017. 01.01-től. Az ezelőtt érvényes 4.530 Ft/nap/fő összeget érvényesítők az éves bevallásban korrigálhatják a számítást.

 

A duális képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozóan képzési területenként differenciáltan határozzuk meg a szakképzési hozzájárulást csökkentő gyakorlati képzési normatíva napi összege.

Az alacsonyabb költségigényű szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományi képzési területen az alapnormatíva (jelenleg 480.000 Ft) összegének 75-tel történő elosztásával kell kiszámítani a normatíva napi összegét, ez 6.400 Ft/nap/fő a korábbi 6.040 Ft/nap/fő helyett.

A magasabb költségigényű műszaki, informatika, agrár és természettudományi képzési területen az osztószám 56, tehát a napi normatíva összege 8.571 Ft/nap/fő a korábbi 8.089 Ft/nap/fő.